Fredag 28 februari 2020

Västerbottningen

De är Lions stipendiater i Nordmaling

John Hörnvall i Hörnsjö och Johanna Wiklund i Lögdeå har tilldelats Nordmalings Lions Club ungdoms- och ungdomsledarstipendium 2019.

Nordmaling · Published jan 21, 2020 at 17:40

John Hörnvall, 16 år, beskrivs i motiveringen som en ovanlig kille för sin ålder:

”Ända sedan han började i musikskolan, i tredje klass, har han trakterat slagverk som vibrafon, xylofon och även trummor med stort intresse och växande skicklighet och fått solistroller vid musikskolans framträdanden. Utöver det är han enligt några av sina lärare närmast att betrakta som ett geni i ämnet matematik. Redan i sjunde klass löste han matematiska gymnasieprov och som niondeklassare läste han universitetsmatematik och åkte till Umeå en eftermiddag varje vecka för att delta i sådan undervisning.”

Hur känns det att få sådan uppmärksamhet?

– Det känns coolt. Jag blev förvånad när de ringde, men glad, jag visste inte att stipendiet fanns, säger John som går naturvetenskapligt program på Midgårdsskolan i Umeå.

Varifrån har du fått dina intressen?

– Musikintresset har jag blivit inspirerad till av min pappa som alltid hållit på, vad intresset för matematik kommer ifrån vet jag inte.

Vad ska du göra med stipendiesumman?

– Det vet jag inte än, säger John.

Johanna Wiklund, som porträtteras i veckans tidning, får priset för att hon är ”en person som går i täten för allt som har med musik att göra i Lögdeå, men även i Nordmalings kommun. Ända sedan hon kom till Lögdeå för 15-20 år sedan har hon varit en drivande kraft i bygdens musikliv.”

– Väldigt hedrande, och roligt att de uppmärksammar musiken, säger Johanna.

Nordmalings Lions Club ungdomsledarstipendium har delats ut sedan 1971.

– Skälet är att klubben ville uppmärksamma de stora ideella insatser som görs inom kommunens föreningsliv av engagerade ledare som satsar tid,engagemang, intresse och många gånger även pengar för att skapa meningsfulla fritidssysselsättningar för kommuninnevånarna, förklarar Pehr-Axel Sundbom, föreningsmedlem.

1985 instiftades ungdomsstipendiet, som riktar sig till en ungdom upp till 18 år som är bosatta inom kommunen och som utmärkt sig inom skolarbete, musikliv, idrottsverksamhet, kamratkrets eller liknande och som kan vara ett föredöme för sina kamrater.

Stipendierna utlyses genom annonser i lokalpressen och kontakter med föreningslivet.

– Vi har våra tentakler ute, säger Sunbom.

Prisutdelningen ägde rum vid Lions ordinarie månadsmöte med midddag på Levar Hotell på måndagskvällen. Stipendiaterna fick 4000 kronor vardera. 

John Hörnvall, Hörnsjö

  • Är en för sin ålder ovanlig kille. Ända sedan han började i musikskolan , i tredje klass, har han trakterat slagverk som Vibrafon, Xylofon och även trummor med stort intresse och växande skicklighet och fått solistroller vid musikskolans framträdanden. Utöver det är han enligt några av sina lärare närmast att betrakta som ett geni i ämnet matematik. Redan i sjunde klass löste han matematiska gymnasieprov och som niondeklassare läste han universitetsmatematik och åkte till Umeå en eftermiddag varje vecka för att delta i sådan undervisning. Han anses även vara mogen för sin ålder och är därmed väl lämpad att bli Lions ungdomsstipendiat 2019,

Johanna Wiklund, Lögdeå

  • "Johanna är en person som går i täten för allt som har med musik att göra i Lögdeå, men även i Nordmalings kommun. Ända sedan hon kom till Lögdeå för 15-20 år sedan har hon varit en drivande kraft i bygdens musikliv. Hon har lett körer, startat musikgrupper och ackompanjerat sångkunniga ungdomar vid deras framföranden. Inom intresseföreningen har hon varit en viktig komponent i alla musikaliska sammanhang. Byzz boys som blev omåttligt populära fast gruppen startades mest på skoj var hon med och drog igång liksom Byzz Kids. I samband med midsommarfirandet i Åbergsgården, valborgsmässofirandet och adventsfirandet har hon lett det det musikaliska med entusiasm och professionell kunskap som stöttat alla deltagare. Av byborna betraktas hon som en verklig eldsjäl och är populär och uppskattad såväl på sin arbetsplats som i bygden i övrigt för sin vilja att ställa upp. Därför har hon av Lions Club i Nordmaling valts som årets ungdomsledare 2019."

Jag blev förvånad när de ringde, men glad.

Väldigt hedrande, och roligt att de uppmärksammar musiken.