Onsdag 15 juli 2020

Västerbottningen

Demokratidag drog mycket folk

Vad är demokrati och hur fungerar demokratin i Nordmaling? Det var huvudfrågorna vid Demokratidagen i Nordmaling i måndags kväll.
– Ett bra initiativ och roligt att så många kom, ni kan vara stolta och sträcka på er, säger Sverker Olofsson, moderator.

Nordmaling · Published maj 10, 2019 at 11:15

Demokratidagen arrangeras av Demokratiberedningen som är en parlamentarisk arbetsgrupp under kommunfullmäktige med uppgift att verka för en utvecklad dialog mellan politiker och medborgare.

Drygt 100 personer har kommit till medborgarmötet, inklusive politiker och funktionärer. Efter att musikskoleelever framfört ett uppskattat program fortsätter statsvetaren Magnus Blomgren, Umeå universitet, med att reda ut på vilka grunder begreppet om folkstyre, demokrati, vilar på.

Blomgren målar en dyster bild av vad som på senar år börjat hända med demokratins ideal, institutioner och praktiska funktion, både i Sverige men framförallt på en internationell scen. Han syftar på fenomen som Donald Trump, Brexit, social oro i Frankrike samt auktoritära nationalistiska strömningar i flera europeiska länder.

– Demokratin är på olika sätt hotad i dag, det är en generell trend nästan överallt, som är både intressant och skrämmande om man är en demokratins förkämpe.

Att gängse poltiska system inte längre tycks hantera nationella politiska spänningar är Brexitprocessen det allra tydligaste exemplet på, menar Blomgren.

Samtidigt påpekar han att svenska politiker vid internationell jämförelse åtnjuter stort förtroende, vlket han tror beror på ett stort antal lokalt förtroendevalda. Att svenska partier på 20 år nästan halverat sina medlemstal (från 451 000 till 225 000) är å andra sidan illavarslande.

– För oss som land är partiernas kris det allvarligaste problemet.

Blomgren menar att när folk inte upplever en rimlig nivå av inflytande över beslutsprocesserna, eller att demokratiskt fattade beslut inte uppfattas leverera mervärden och lösningar i vardagen, så minskar fötroendet för systemet och därmed demokratins legitimitet.

En annan tendens är ökad polarisering i allt från social medier till partiledardebatter. Det var en synpunkt som även Sverker Olofssson anslöt sig till.

– De agendasättande riskmedierna som bestämar vad vi får tala om, och hur, påverkas av en extremt liten plätt i Stockholm. De som bor centralt i landet berättar vår historia, det är inte sagt att det görs fel, men om vi själva skulle gjort det hade det blivit annars.

Men hur fungerar demokratin i Nordmaling?

I partiutfrågningen med samtliga åtta fullmäktigepartier var alla överens om att det politiska samtalet fungerar bra och är respektfullt, även när ideologiska skillnader yppar sig.

Men från publiken lyftes synpunkter på att kommunikationen kring avgörande kommunala beslut är otillräcklig. Förslag framfördes om folkomröstningar, öppna medborgarmöten, allmänhetens frågestunder på alla komunfullmäktigemöten samt kvällsförlagda KF. Mer debatt och aktivitet från förtroendevalda i fullmäktige efterlystes också.

Jan Persson(M) är kommunfullmäktiges andre vice ordförande.

– Vi har diskuterat fler öppna frågestunder i KF men tror det blir mycket frågor om tjänstemannaärenden där inte politikerna kan svara. Men vi håller vi på att se över fullmäktiges reglemente för att tidigare få ut information från tjänstemännen till fullmäktige och allmänheten, säger han.

De som bor centralt i landet berättar vår historia, det är inte sagt att det görs fel, men om vi själva skulle gjort det hade det blivit annars.

Årlig golfvecka på gång

MARIEBÄCK Nästa vecka avgörs den årliga golfveckan hos Bjurholms Golfklubb. "Vi har kommit igång med tävlandet nu i juli", berättar Torbjörn Sundén i tävlingskommittén.