Måndag 16 september 2019

Västerbottningen

Nordmalings kommunhus. Foto: ARKIV/FREDRIK BJÄRNESAND

En dag för demokratin

Nästa måndagskväll, den 6 maj, arrangeras Demokratidagen i Nordmaling.
– Syftet är att utveckla dialogen mellan allmänheten och politikerna, säger Bertil Löweneke (M), ordförande Nordmalings demokratiberedning.

Nordmaling · Published apr 29, 2019 at 11:15

Demokratiberedningen är en parlamentarisk arbetsgrupp direkt underställd kommunfullmäktige. Den bildades efter 2014 års val när kommunen förändrade organisationen från nämnder till utskott, varmed den demokratiska beslutsgången blev en aning mindre öppen. Liknande demokratiberedningar finns i många andra kommuner.

– Det finns nog ett visst misstroende mot politiker generellt och kan upplevas svårt att komma i kontakt med ansvariga politiker för att föra fram sina åsikter, där vill vi bidra till mer öppen dialog, säger Bertil Löweneke.

Förra mandatperioden arrangerade demokratiberedningen två medborgarmöten per år, även ute i byarna, liksom framtidsdebatter i kommunfullmäktige. Nuvarande demokratiberedning har också höga ambitioner.

– Vi har lagt partiböckerna åt sidan och har ett jätterba samarbete. Vi var snabbt inne på att ordna en större grej, säger Löweneke.

Nästa måndag kväll, den 6 maj, arrangeras Demokratidagen med Nordmaling i fokus, på Oasen klockan 18-21. Medverkar gör Magnus Blomgren, statsvetare vid Umeå universitet och känd från tv. Hans föredrag handlar om på vilka grunder demokratin vilar. Frågor som behandlas är bland annat Nordmalings förhållande till EU och hur Brexit kommer att påverka Nordmalings näringsliv.

Mediernas roll och betydelse för samhällsutveckling och självbild är en annan punkt där kvällens moderator, Sverker Olofsson, har ett ord med i laget.

– Sverker blev intresserad och sa ja direkt, säger Löweneke.

Därefter får allmänheten ställa frågor till kommunens politiker.

– Vi kommer att ha tre mikrofoner i salen, Sverker ska styra upp så det blir en demokratisk och hyfsad frågestund. Det förekommer tyvärr en hel del kränkande eller hotfulla ord som vill påverka den demokratiska beslutsprocessen, inte minst i sociala medier.

Fler medborgardialoger ska hållas. Den 7 oktober planeras för ett möte om äldres plats i demokratin, där intresseorganisationer ska involveras.

– Vår tanke är att Nordmaling ska utmärka sig positivt även på demokratins område, säger Löweneke.

Flera kyrkor sparar och bevarar i länet

Länet Nu får Energimyndighetens projekt Spara & Bevara fortsatta medel för att främja utvecklingen av energieffektivisering i kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Döms efter tvist med kommunen

Brån En man döms för egenmäktigt förförande efter att han fraktat bort grus och vägmaterial från en väg i Brån.

Socialnämnden ska spara stort

Bjurholm Bjurholms kommun gjorde ett underskott på 14,9 miljoner kronor 2018. Nu väntar stora besparingar i flera verksamheter, bland annat inom socialnämnden som föreslås spara...

Ridhuskrisen: KS sa nej till ridklubbens nya avtal

Vindeln Under tisdagens kommunstyrelsemöte röstade majoriteten för att inte skriva på det föreslagna avtalet med fastighetsägaren.