Onsdag 15 juli 2020

Västerbottningen

Extratjänster kvar i uppgörelse

Efter årsskiftet upphörde Arbetsförmedlingen att anvisa nya extratjänster, som en konsekvens av den M+KD-budget som riksdagen antog i december. Men i S+C+L+MP-uppgörelsen, som kan bli nästa regerings politik, finns de kvar.

Sverige/Nordmaling · Published jan 16, 2019 at 11:15

Extratjänster ger långtidsarbetslösa och nyanlända möjlighet att kombinera studier och jobb under ett år med lön, med möjlig förlängning ytterligare ett år.

Anställningarna finansieras av staten genom subventioner till privata arbetsgivare eller statsbidrag till kommuner och landsting.

Laila Yusufi har extratjänst på Levarskolan i Nordmaling. Tidigare studerade hon grundvux med studielån på halvtid, nu både studerar och jobbar hon på heltid med lön.

– Arbetet betyder jättemycket för språket och sociala kontakter. När jag var mammaledig gick jag hemma 1,5 år, det var inte bra eftersom jag tappade många ord, säger Laila.

– Barn är jättebra språklärare, de ställer hela tiden frågor och är utan prestige, förklarar Laila.

Kicki Hansson är fritidsledare och handledare.

– Jag har varit med om många praktikformer sedan 1990-talet och tycker denna fungerat bäst och snabbast genom kombinationen av studier med arbete.

Ramiz Ragab Mustafa Muhammed har två universitetsexamina efter nära sex års studier i zoologi och kemi. Han är inne på sitt andra år på Nordmalings vattenverk.

– Att ha språket och ett socialt nätverk är allra viktigast, säger Ramiz.

I Nordmalings kommun finns 26 extratjänster, främst i omsorg och skola.

Carola Sundström är chef på kommunens arbetsmarknadsenhet.

– De har varit en jättebra möjlighet att få in en fot, träna språket, få sociala kontakter och stärka självkänslan, säger hon.

Carola Sundström berättar att av sex avslutade extratjänster har en utbildat sig till busschufför och har arbete, en går golvläggareutbildning, en ska utbilda sig till undersköterska och en vikarierar på äldreboende.

– Jag har sett detta som en jättemöjlighet för kommunens kompetensförsörjning.

Alla är inte nöjda. Arbetsgivarorganisationen Almega menar att extratjänster låser in arbetslösa i skapade jobb och gör det ännu svårare för arbetsgivarna att hitta rätt arbetskraft. 

– Därför måste arbetslösa tvärtom matchas och utbildas mycket mera aktivt än vad som sker idag, säger Andreas Åström, chef Påverkan och Kommunikation på Almega

Moderaterna menar att extratjänster är en alltför dyr åtgärd och att Arbetsförmedlingen misslyckats trots högkonjunktur.

– Intentionen med vår politik är inte att färre ska få mindre hjälp utan att fler ska få ett jobb. Då måste pengarna gå till sådant som ger resultat, kommenterar Elisabeth Svantesson (M).

I fyrpartiöverenskommelsen mellan S, C, L och MP sägs att Arbetsförmedlingen ska reformeras, men att extratjänster och introduktionsjobb ska finnas och "riktas mot de längst från arbetsmarknaden och ha samhällsekonomiskt rimliga volymer. Krav ska ställas på ett fungerande samråd mellan Arbetsförmedlingen och parterna så att dessa arbetsplatsförlagda insatser förbättrar förutsättningarna till varaktig etablering på arbetsmarknaden."

Extratjänster

  • I landet finns cirka 18 000 extratjänster varav 4 500 i kommuner. 20 december hade Umeå kommun 85 extratjänster, Nordmaling 27, Vännäs 12, Vindeln 5 och Bjurholm 3. Källa: Arbetsförmedlingen

Årlig golfvecka på gång

MARIEBÄCK Nästa vecka avgörs den årliga golfveckan hos Bjurholms Golfklubb. "Vi har kommit igång med tävlandet nu i juli", berättar Torbjörn Sundén i tävlingskommittén.