Söndag 31 maj 2020

Västerbottningen

Här görs en kommunvision

Nordmalings nuvarande kommunvision gäller fram till år 2020. Nu pågår medborgardialoger för att ta fram en ny målbild som ska vägleda kommunens arbete de kommande 10-15 åren.

Nordmaling · Published nov 21, 2019 at 11:15

Stina Haglund leder processen där olika medborgargrupper deltar: företagare, tjänstemän, föreningar, organisationer, ungdomar och nysvenskar.

– Syftet är att involvera så många som möjligt för att fånga upp aktuella trender i omvärlden och diskutera vilka konsekvenser det har för kommunen och vad kommunen därför bör satsa på för att bli framgångsrik, säger Haglund.

Arbetsmodellen bygger på förutsättningslöst spånande kring dagsaktuella samtalsämnen och trender i samhället. Fem områden betas av: politik, ekonomi, socialt, teknologi och ekologi. Framtidsspaningarna noteras med nyckelord på färgglada lappar. Många lappar blir det.

– Totalt har jag noterat cirka 750 lappar i processen, säger Haglund.

Förra veckan hölls ett öppet analysmöte på Oasen. Deltagarna kom snabbt in på kommunens besvärliga ekonomisk läge som ett stort hot. Gott samarbetsklimat och mer bostadsbyggande är andra huvudfrågor.

– Bostadsbyggandet är motorn i samhället, varje byggjobb ger tio andra och nya hyreshuset märks i befolkningssiffrorna, säger Göran Eriksson och nämner välutbildade flyktingar från Syrien som ett välbehövligt tillskott i arbetskraften.

– Affärsdöden är ett stort hot, säger Jan Persson.

Bland kommunens resurser nämns föreningslivet, med stora ideella insatser både inom idrottsklubbar och omsorgens volontärverksamhet.

– Men det behövs mer kommunal stöttning, säger Eleanor Bodel som brinner för omsorgsvolontärerna.

– Över hälften av kommunens invånare bor utanför centralorten, därför är samarbetet mellan byarna viktigt, säger Torbjörn Lundqvist.

– Livspusslet är något som ofta begränsar oss barnföräldarar, säger Eric Fransson.

Att Nordmaling inte är en isolerad ö framgår när blicken lyfts till ett internationellt plan. Ökad splittring i Europa, aggressiva stormakter och aktoritärt ledarskap, nämns. Nya teknologier med möjligheter till flexibla arbeten och telemedicin berörs också.

Ekologiskt har Nordmaling ett vinnarläge, menar diskussionsdeltagarna.

– Vi har en av de bästa hasvkomunerna med ett fantasiskt läge, men tillgängligheten till vattnet är dålig. Vi skulle kunna göra mycket mer av den fina miljö vi har, men standskyddet behöver lättas för bostadsbyggande vid hav och sjöar, säger Jan Persson.

– Att vi har en misskött badstrand i vackert central läge är något kommunen borde ta tag i, säger Kristina Eriksson.

måndag den 25 november klockan 19 hålls sista öppna dialogmötet för alla intresserade på Resecentrum.

(Observera, detta är en rättelse från artikeln i papperstidningen där felaktigt 25 december angavs och tidigare annonserat möte den 11 december är inställt.)

Totalt har jag noterat cirka 750 lappar i processen.

25

november klockan 19 är det öppet dialogmöte på Resecentrum.