Måndag 6 juli 2020

Västerbottningen

Rattsurf är strikt förbjudet. Foto: PIQSELS

Höll mobil – fick böter

En polispatrull stoppade på tisdagen ett fordon i Gräsmyr varvid föraren fick böter eftersom personen använt mobiltelefonen under färd. Rattsurfning är farligt.

Gräsmyr · Published jan 8, 2020 at 14:15

Sedan den 1 februari 2018 får man inte använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning om man håller den i handen när man kör ett motordrivet fordon.

Förare som bryter mot bestämmelserna kan dömas till böter på 1 500 kronor. 

Så här står det i trafikförordningen:

"Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen".

I en rapport som Trafikverket gjorde före förbudets införande konstateras att singelolyckor och påkörning av fordonet framför är de vanligaste olyckstyperna om man ägnat sig åt rattsurfning.

I rapporten analyserades 323 trafikolyckor mellan 2013 och första halvåret 2016 där rattsurfning kunnat påvisas.

Av dessa var tre fjärdedelar singelolyckor och så kallade upphinnandeolyckor, fördelat på 122 respektive 119 stycken.

Vid 10 procent av olyckorna skadades ingen människa, medan 75 procent ledde till lindriga skador och 15 procent till allvarliga skador eller omkomna.

Värst gick det i fyra av olyckorna, där totalt fem människor omkom – varav tre personer på cykel och två i personbil.

Absolut vanligast är olyckor med personbil. Bara enstaka fall där förare av lastbil, buss eller moped surfat finns med i materialet, uppger tidningen Ny Teknik.

15

procent av 323 studerade olyckor med rattsurfning ledde till allvarliga skador eller omkomna.

Företagsklimat sätts på prov

Nordmaling Svenskt Näringsliv har presenterat undersökningen som ligger till grund för deras ranking av alla kommuners företagsklimat. Coronakrisen sätter kommunerna på svåra prov, konstaterar de.

Dopp i Aborrtjärn

Abbortjärn Med 34 grader i luften, och rejält varm i vattnet också för den delen, testade tioårige Siri Malhed från Stockholm på att hoppa från treans trampolin vid badplatsen i Abbortjärn.