Tisdag 13 april 2021

Västerbottningen

Madelaine Jakobsson, kommunalråd i Nordmaling, skriver i veckans tidning en upprörd insändare: "Förra vintern var en katastrof då det kommer till tågtrafiken, inställda och försenade tåg i parti och minut. Dålig information och dåligt stöd till våra pendlare... Nu blir alltså problemet istället att en viktig tur försvinner." Foto: ARKIV/FREDRIK BJÄRNESAND

Indragna tåg upprör i Nordmaling

Från och med söndag 9 december försvinner Norrtågs södergående kvällsavgång från Umeå 20:14.
– Snart vet man inte vad man ska göra, man blir bara så förbannad, det finns ingen dialog över huvud taget, säger Madelaine Jakobsson, kommunalråd i Nordmaling.

Nordmaling · Published dec 5, 2018 at 12:10

Norrtågs indragna kvällstur sker i samband med planerad tabellomläggning 9 december. Ändringen kommer att försvåra för pendlare med oregelbundna arbetstider. På Facebook ventileras vrede, upprördhet, oro och chock.

Madelaine Jakobsson är kommunalråd i Nordmaling:

– Jag vet att vi inte styr över tidtabellen men att man inte ens har en dialog med oss innan är bara för dåligt.

– Dialogen som finns gäller främst linjer vi själva betalar men inte övergripande trafik, där har vi inte samma insyn. Jag sitter inte heller i någon av styrelserna, så den vägen får vi inte veta.

Jakobsson var på tisdagen i förnyad kontakt med Norrtåg, som via mail svarar att kvällsturen varit en kommersiell tur som operatören Tågkompaniet kört på egen risk. "Denna tur har därför bantats bort i utbudet vilket vi beklagar" skriver de.

Norrtåg fortsätter: "Det vi nu har sagt inom Norrtåg är att vi ska göra en ny analys av detta för att se om det finns någon lösning för detta. Jag vill inte ge er något hopp i detta läge men vi lovar att titta på detta på ett konstruktivt sätt. I slutändan är det fråga om vem som ska finansiera eftersom trafiken på denna tur inte betraktas som lönsam."   

Norrtågs tågstopp är inte enda besvikelsen. Från och med söndag slutar SJ:s nattåg till och från Stockholm att stanna i Nordmaling (Tåg 91 och 92). Resenärer hänvisas till anslutningsresa med buss eller tåg till och från Örnsköldsvik.

– Nattåget har funnits länge och går ju ändå här förbi. SJ förstår inte hur mycket detta påverkar för oss, öppettiderna på resecentrum är anpassade till nattåget, säger Jakobsson och påpekar att när Botniabanan byggdes gjordes perrongen extra lång för att klara även långa rikståg.

Annie Edwars är kommunikatör på SJ:

– Bakgrunden till att vi slopat stoppet i Nordmaling är att vi vill skapa bra res- och ankomsttider för de största orterna och med få på- och avstigande i Nordmaling har vi valt bort uppehållet för tåg 91 och 92 där. Boende i Nordmaling kan fortfarande åka nattåg, men behöver då byta tåg i Örnsköldsvik, säger hon.

Madelaine Jakobsson uppger att hon kommer att fortsätta driva frågorna och att kommunchefen Ulf Månsson har i uppdrag att författa en skrivelse till SJ.

– Botniabanan och tågtrafiken är oerhört viktiga för Nordmalings kommun och våra invånare. Vi marknadsför oss som en pendlingskommun mitt emellan städerna och om bara tågen går så har vi riktigt bra förutsättningar för fortsatt utveckling och inflyttning, säger Jakobsson, och fortsätter:

– Vi vill ju inte heller att de som redan bor i kommunen ska fundera på att bosätta sig på andra ställen för att kunna ta sig till och från arbete eller studier.

Norrtåg svarar via mail:

Norrtåg beställer på uppdrag av regionen 8 heldragna dubbelturer plus 2 förtätningsturer Örnsköldsvik-Umeå. Dessa finansieras av regionen och styrs primärt mot de viktigaste pendlingstiderna.

Utöver detta har operatören kört ett antal dubbelturer på egen risk, utan operatörsersättning från Norrtåg/regionen.

Turen 20.14 var en av dessa s k ”kommersiella turer”. Operatören har beslutat att de inte kan köra detta på egen risk och denna tur har därför bantats bort i utbudet vilket vi beklagar.

Det vi nu har sagt inom Norrtåg är att vi ska göra en ny analys av detta för att se om det finns någon lösning för detta. Jag vill inte ge er något hopp i detta läge men vi lovar att titta på detta på ett konstruktivt sätt. I slutändan är det fråga om vem som ska finansiera eftersom trafiken på denna tur inte betraktas som lönsam.   

Källa: Norrtåg mail till Madelaine Jakobsson

Fler nyheter från Nordmaling och Västerbotten

Broar plockas bort i reklamfilm

Nordmaling I Umeå Energis senaste reklamfilm "Tillsammans för Umeå" visas flygbilder över Tallbergsbroarna, en symbol för Nordmaling. Nu plockas brosekvensen bort efter kommunal kritik.
Västerbottningen rekommenderar

16 miljoner till simhall

Vindeln Under tisdagen meddelade S, KD och V i Vindeln att de kommer rösta för en renovering av kommunens simhall för 16 miljoner.

Långt fängelsestraff för grovt vapenbrott

Nordmaling En 46-årig man bosatt i Nordmalings kommun har dömts till fängelse i fyra år och 6 månader för bland annat grovt vapenbrott, grovt olaga hot, narkotikabrott och skadegörelse.