Måndag 18 mars 2019

Västerbottningen

KLART: Mässa och marknad samsas om samma helg

Nordmaling · Published nov 8, 2018 at 13:20

Nästa år kommer Nordmalings höstmarknad och Höstmässan att genomföras samma helg, som det var förut. Detta efter att arrangörerna i går kväll träffades och diskuterade besökares och aktörers önskemål samt gemensamma intressen.

Resultatet är att mässan byter helg till fredag-söndag 18-20 oktober, medan marknaden blir lördag-söndag 19-20 oktober vilket bygger på knallares aktivitetsschema.

– Resonemanget har varit att tillsammans är vi starkare och drar mer folk, säger Patric Dahlberg, vice ordförande LN91 och medlem i mässgruppen, där även Nordmalings handel ingår.

– Vi har kommit jättebra överens, alla är nöjda och glada, detta gynnar hela samhället, säger Anne-Lis Wård, Norrskensalliansen, där Nordmalings handboll och IFK Rundvik håller i marknadsarrangemanget.

En utvärdering med mässutställarna, där hälften hunnit svara, visar att det väger jämnt mellan de som vill behålla datumet, de som vill flytta och de som inte tycker saken spelar någon roll, berättar Dahlberg.

– Marknaden ska försöka flytta upp sina stånd så att vi kan knyta ihop mässan och få en gemensam gata, säger han.

Enskilda avlopp utmaning på landsbygden

Länet I Västerbotten finns 33 000 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunernas avloppsnät. Med dagens takt skulle det ta 56 år att åtgärda alla dessa. Utmaningen är extra stor på landsbygden.

Flest elavbrott sker i Bjurholm

Bjurholm Elkunderna i Bjurholm drabbades av flest elavbrott i Sverige 2017, enligt statistik från ansvarig myndighet. – Elnät i glesbygd är mera utsatt för väder och vind, säger Jenny Hakeberg, pressansvarig Vattenfall eldistribution.

John är ny reporter i Vindeln

VINDELN John Bakke är Västerbottningens nya medarbetare med Vindelns kommun och de nordvästra delarna av Umeå landsbygd som bevakningsområde.