Tisdag 16 oktober 2018

Västerbottningen

Kommun visar upp konstförråd

I källaren på Nordmalings kommunhus finns ett förråd med konst. Tillsammans med konst från kontorsrum och kommunala lokaler tas nu delar av kulturskatten fram i allmänhetens ljus.

Nordmaling · Published okt 8, 2018 at 11:15

Glimtar ur en konstsamling heter utställningen på Nordmalings bibliotek i oktober. Det är kultur- och fritidschefen Britt-Inger Hedström Lundqvist som tillsammans med bibliotekarie Karin Engman gjort urvalet.

– Ingen enkel uppgift, det är jätteblandat. Vi har dels tittat efter lokala namn och dels lite värdefull konst utifrån. Hängningen är gjord utifrån färg, tycke och smak.

En del av tavlorna ägs av Nordmalings konstförening och förvalatas av komunen.

– Det är nog ingen idag som vet vad och hur myket konst som finns, men vi ska försöka sammanställa och kategorisera så att vi får en överblick.

En arbetsgrupp har bildats som går under namnet Konstgreppet. Den består av Ann-Sofie Appelblad, socialchef, Kicki Törner, kanslist, Madelene Blom, kommuniktionsansvarig, och Carola Sundström, chef arbetsmarknadsenheten.

– Uppdraget är att dekorera kommunhus och lokaler och sedan byta ut ibland så att vi får användning för vår fina konst.

Aktuellt i höst är kommunens kulturstipendium, som inrättades 2015 för ”att stimulera och stödja lokala utövare och/eller främjare av litteratur, konst, musik, teater, dans, film, hembygdsvård eller annan kulturell verksamhet”.

Medborgarna nominerar och kommunstyrelsen utser vinnare, som ska vara bosatt i kommunen. Stipendiesumman är 8 000 kronor.

Nytt i år är att stipendiet ges till en vuxenpristagare samt två pris på halva beloppet till barn och unga i åldern 7-20 år. Det går att nominera till 30 november.

– Kulturstipendiet ska uppmuntra alla som skapar.

Hörnefors behåller busslinje genom samhället

Hörnefors Hörnefors kommer även fortsättningsvis att trafikeras genom samhället. Det står klart sedan diskussionen mellan Umeå kommun och landstinget avslutats inför upphandling av...

Het debatt om kärv ekonomi

Vännäs Kommunens kärva ekonomi stod i centrum när nya fullmäktige sammanträdde första gången i måndags. Senaste delårsbokslutet för 2018 visar underskott med 6,3 miljoner kronor.

Västerbotten har lägst andel oljepannor

BJURHOLM Bioenergibolaget Scandbio har låtit göra en nationell studie av andelen olje- respektive pelletspannor i svenska småhus. Den visar att i Västerbotten finns lägst andel privata...

Bjurholm får rink i vinter

Bjurholm Det blir en hockeyrink på konstgräsplanen bakom Folkets hus i Bjurholm i vinter. På tisdagen beslutade kommunstyrelsen att avvakta med en försäljning av den gamla sargen som...

Vindeln rustar för rally igen

VINDELN Kommande vinter och då lördag 16 mars planeras det att köra ett rally i Vindeln för första gången på mycket länge. – Om jag inte är ute och cyklar var det 1972 eller 1974...