Onsdag 19 december 2018

Västerbottningen

Kommun visar upp konstförråd

I källaren på Nordmalings kommunhus finns ett förråd med konst. Tillsammans med konst från kontorsrum och kommunala lokaler tas nu delar av kulturskatten fram i allmänhetens ljus.

Nordmaling · Published okt 8, 2018 at 11:15

Glimtar ur en konstsamling heter utställningen på Nordmalings bibliotek i oktober. Det är kultur- och fritidschefen Britt-Inger Hedström Lundqvist som tillsammans med bibliotekarie Karin Engman gjort urvalet.

– Ingen enkel uppgift, det är jätteblandat. Vi har dels tittat efter lokala namn och dels lite värdefull konst utifrån. Hängningen är gjord utifrån färg, tycke och smak.

En del av tavlorna ägs av Nordmalings konstförening och förvalatas av komunen.

– Det är nog ingen idag som vet vad och hur myket konst som finns, men vi ska försöka sammanställa och kategorisera så att vi får en överblick.

En arbetsgrupp har bildats som går under namnet Konstgreppet. Den består av Ann-Sofie Appelblad, socialchef, Kicki Törner, kanslist, Madelene Blom, kommuniktionsansvarig, och Carola Sundström, chef arbetsmarknadsenheten.

– Uppdraget är att dekorera kommunhus och lokaler och sedan byta ut ibland så att vi får användning för vår fina konst.

Aktuellt i höst är kommunens kulturstipendium, som inrättades 2015 för ”att stimulera och stödja lokala utövare och/eller främjare av litteratur, konst, musik, teater, dans, film, hembygdsvård eller annan kulturell verksamhet”.

Medborgarna nominerar och kommunstyrelsen utser vinnare, som ska vara bosatt i kommunen. Stipendiesumman är 8 000 kronor.

Nytt i år är att stipendiet ges till en vuxenpristagare samt två pris på halva beloppet till barn och unga i åldern 7-20 år. Det går att nominera till 30 november.

– Kulturstipendiet ska uppmuntra alla som skapar.

Vännäs kommunbudget vänder uppåt mot plus

Vännäs Tidigare i höst var Vännäs kommun på väg att missa det budgeterade resultatet för 2018 Men strax före årsskiftet pekar prognosen uppåt igen.

Trafikverket gör omtag om järnvägen i Sävar

Sävar Trafikverkets beslut om Norrbotniabanans dragning förbi Sävar skulle ha presenterats kring årsskiftet. Nu stoppas beslutet och Trafikverket inleder en ny utredning om...