Tisdag 26 maj 2020

Västerbottningen

Kommunen i beredskap

I Nordmaling har en krisledningsstab bildats och krisledningsnämnden inkallats.
– Utmaningen är uthålligheten. Vem som helst kan springa ett 400-meterslopp, men nu är vi ute på maraton, säger Ulf Månsson och Madelaine Jakobsson, kommunchef och kommunalråd.

Nordmaling · Published mar 25, 2020 at 11:15

Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har det övergripande ansvaret att samordna landets krisberedskap. Årligen bedrivs övningar och samverkan med landets kommuner.

– Vi har övat i flera år och får mycket bra information och samordning med gemensamma lägesbeskrivningar, säger Ulf Månsson som har skogsbränderna i Nordmaling 2018 i färskt minne.

– Där lärde vi oss framför allt hur viktigt det är att ha en helhetsbild för att kunna göra rätt prioriteringar.

Nordmalings kommun har upprättat en krisledningsstab med områdesansvariga tjänstemän. Kommunkatören har en nyckelroll och samordnas av länsstyrelsen.

Förra fredagen inkallades krisledningsnämnden, som är en lagstadgad funktion med befogenheter att vid extraordinära händelser överta verksamhetsområden från övriga nämnder för att snabbt kunna samordna beslutsprocesser. Nämndens ordförande, kommunalrådet, bedömer när en extraordinär händelse inträffat.

Fullmäktige får besluta när nämndens verksamhet ska upphöra.

Den politiska organisationen anpassas också för att klara demokratins krav på beslutsförmåga. Ledamöter som tillhör riskgrupper eller sitter i karantän deltar digitalt. Ersättare uppmanas att inte närvara på möten för att hålla sig friska och kunna rycka in om oridnarie blir sjuka.

Kommunstyrelsens möte i måndags hölls i Oasen med tanke på det större utrymmet för hygienavstånd. Hälften av ledamöterna deltog digitalt.

Hur mår personalen?

– Jag tycker det ser ut att fungar väl. Vi är mån om att ge saklig information och förstår att det finns oro. Bästa sättet att motverka oro är att arbeta struktrerat och professionellt, säger Månsson och nämner att det finns en färsk pandemiplan.

Stämningen i samhället?

– Största oron gäller näringslivet. Många småföretag kämpar redan, det är inte kul att se hur många som redan påverkas. Vi vet att detta kommer att ebba ut men det gäller att näringslivet klarar sig igenom, vi behöver alla jobb när detta är över. Det är oerhört viktigt, säger Jakobsson.

Vi följer myndigheternas råd och har olika scenarier för hur vi ska agera.

Det är efteråt vi får utvärdera, nu gäller det att följa direktiven.

Butiker får fler gratishyror

Vännäs Först bjöd Henna Fastigheter sina lokala handlare på hyran för april. Nu har fastighetsbolaget förlängt gratishyran till maj och juni. "Effekterna av pandemin fortsätter", säger en delägare.