Fredag 28 februari 2020

Västerbottningen

Kritisk ekonomi i Nordmaling

19,5 miljoner kronor sämre resultat än budgeterat 2018. I måndags beslutade Nordmalings kommunfullmäktige att stoppa en planerad förskola – samtidigt som industrispår får grönt ljus.

Nordmaling · Published apr 9, 2019 at 11:50

Fjolårets negativa resultat på -10,3 miljoner kronor innebär en resultatavvikelse på -19,5 miljoner jämfört med budget 2018. Försämringen jämfört med helårsprognoserna vid fjärde och åttonde månaden 2018 är -1,0 respektive -3,5 miljoner kronor.

– Verksamheternas nettokostnader ökar dramatiskt och avviker -25,2 miljoner mot budget, sammanfattar Jonas Wallin, ekonomichef.

Utbildningssektorn uppvisar ett oväntat stort underskott på -11,2 miljoner kronor, vilket är -5,0 miljoner sämre än höstprognosen. Bakom ligger främst ökade kostnader för bemanning runt elever med särskilda behov i grundskolan, samt köp av platser för gymnasieutbildningar inklusive gymnasiesärskola.

– En otroligt stor prognosmiss som man i delar borde ha känt till, framförallt köp av gymnasieplatser, behovet av elevassistenter är svårare att förutse, säger Wallin.

Anna-Karin Nilsson (M), ordförande Barn- och utbildningsutskottet, säger i samband med interpellation:

– Det är svårt att prognostisera mitt i en termin när det blir ökat antal elever på grund av inflyttning, det har även missats att nyanlända barn utan uppehållstillstånd har rätt till gymnasieutbildning. Det har införts nya rutiner så det ska inte hända igen.

Störst avvikelse har omsorgssektorn med -18,4 miljoner kronor, där en stor del av kostnadsökningen ligger inom individ- och familjeomsorgen, främst ökade kostnader för familjehemsplaceringar.

Kerstin Sjöström (C), ordförande Sociala utskottet, svarar på en interpellation:

– Det är helt klart så att vi på ett brett och metodiskt sätt måste gå igenom det socialas verksamhetsområden för att göra verksamheterna så kostnadseffektiva som möjligt, där gav kommunstyrelsen den 25 mars kommunens ledningsgrupp i uppgift att se över effektviseringar med målet om budget i balans 2020, det ska redovisas för KS 6 maj.

Jonas Wallin konstaterar att kommunen under flera år haft stora intäkter från Migrationsverket, AMS och Skolverket, samt varit vinnare vid fördelningen av statliga välfärdsmiljarder. Därmed har kommunen kunnat amortera, och har i dag låga räntekostnader. Men i våras behövde det lånas 10 miljoner.

– Vi har över tid sett ett osunt förhållande mellan intäkter och utgifter. Resultatnivån i förhållande till investeringsnivån utgör nu en stor risk, och kravet är att resultatet ska komma i balans och återställas inom tre år enligt kommunallagen.

Den 6 maj ska kommunens ledningsgrupp presentera förslag på effektiviseringsåtgärder till kommunstyrelsen. Ulf Månsson är kommunchef:

– Vi har suttit två hela dagar med analysen, ingen fråga är mer prioriterad.

Sedan en månad arbetar en konsult med att se över socialas verksamhet.

– Rapporten ska avges i början av juni. De ser förbättringsåtgärder men jag kan inte föregripa mer än att säga att det finns klara samverkansfördelar mellan omsorg och utbildning. Där har vi sedan årsskiftet en tjänsteperson som arbetar med ärenden som är övergripande, säger Månsson.

Den stora resultatförsämringen får till följd att kommunens investeringsplaner påverkas. På fullmäktige beslutades att planerna på en ny sexavdelningars förskola (där planerna numera avser före detta HVB-hemmet Omega) skjuts på framtiden, till förmån för påbörjandet av bygget av industrispår med omlastningsterminal i Rundvik. Något som S, SD, FD och V opponerade och reserverade sig emot.

– Det är skamligt att prioritera stickspåret framför en förskola, som är kommunal kärnverksamhet, säger Niklas Vestermark (V).

– När det gäller stickspåret tycker vi att det lokala näringslivet ska visa mer intresse och att SCA ska vara med och betala, säger Grethel Broman (S).

– Det investeras stora pengar i omlastningsterminaler i regionen och vi ser risker med att verksamheten i Rundvik inte blir självfinansierande utan kommer att belasta kommunens verksamheter, därför efterlyser vi först en avsiktsförklaring med näringslivet och att avtal upphandlas med driftare, säger Tomas Johansson (FD).

Madelaine Jakobsson (C), kommunalråd, säger:

– Det är näringslivet som skapar skatteintäkter och det är nu eller aldrig vi har chansen att bygga industrispåret. Förskolan kan vänta och vi vet att den kommer att ge driftkostnader på 1-1,5 miljoner, det vore oansvarigt att starta i nuvarande ekonomiska läge, säger hon.

Vi har över tid sett ett osunt förhållande mellan intäkter och utgifter.