Lördag 23 mars 2019

Västerbottningen

Nordmaling antog budget

På måndagen hölls mandatperiodens första ordinarie kommunfullmäktige i Nordmaling. Beslut om budget 2019 och en lång rad val till styrelser, nämnder och förtroendeuppdrag stod på agendan.

Nordmaling · Published nov 5, 2018 at 18:00

I slutet av augusti uppvisade Nordmalings kommun -4,9 miljoner kronor i underskott jämfört med årets budget. En resultatförsämring på -12 miljoner jämfört med samma period året innan.

Prognoserna visar att skatteintäkterna de närmaste tre åren ökar i lägre takt än kostnaderna, på grund av förväntad konjunkturavmattning.

Vid omröstningen om nästa års budget antogs de borgerliga partiernas förslag, medan Socialdemokraterna och Fria demokraterna lagt egna förslag.

Den antagna budgeten innebär satsningar på 5,17 miljoner kronor, varav två miljoner kronor avsätts till elevassistenter samt totalt drygt två miljoner till underskötersketjänst i demensteam, arbetsterapeut, samordnare volontärverksamhet, anhörigkonsulent samt resurser till ökade volymer i hemtjänsten, därtill 700 000 kronor i en riktad lönesatsning.

Utgifterna ska klaras genom att bland annat skriva ned kommunens överskottsmål från 2,0 till 1,5 procent, samt minska den kommnunala bufferten och låta återstoden vara resultatförstärkande.

– Vi befinner oss i ett väldigt tufft läge men jag är nöjd med budgeten, det är när den ska omsättas i praktiken som man blir orolig, säger Madelaine Jakobsson och nämner kostandsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgen som oroande.

Att drar ner överskottsmålet för att klara satsningar kritiserades av Socialdemokraterna och Fria demokraterna.

– Vi vill fortsätta ha en bra service på resecentrum och att vård- och omsorg ska fungera och skötas av kommunen, och så vi vill ha kvar överskottsmålet på 2,0 procent, säger Grethel Broman (S), nyvalt oppositionsråd.

– Det är med en känsla av vanmakt vi ser på ekonomin framöver, för att hålla budgetramarna vill vi återgå till organisationen med nämnder som har eget budgetansvar. Vi stöttar inte en budget som inte ligger kvar på överskottsmålet 2,0 procent, säger Monica Jonsson (FD).

– För att kunna utveckla och bedriva effektiv verksamhet behöver vi göra dessa satsningar, säger Jakobsson.

Kommunstyrelsen

Ordinarie ledamöter:

  • Madelaine Jakobsson (C), ordförande, Kerstin Sjöström (C), Ann-Kristin Strandman (C), Staffan Nyblom (C), Alexander Landby-Johansson (C), Anna-Karin Lundberg (KD), Chatarina Gustafsson (M), Grethel Broman (S), vice ordförande, Billy Moström (S), Anders Olsson (S), Mikael Larsson (SD), Niklas Vestermark (V) och Monica Jonsson (FD).
  • Av kommunstyrelsen föreslagen som ordförande i Sociala utskottet är Kerstin Sjöström (C), ordförande i Barn- och utbildningsutskottet Anna-Karin Nilsson (M), samt ordförande i Allmänna utskottet Madelaine Jakobsson (C).

Få startar nya företag i Vännäs

Vännäs Vännäs hamnar på tredjeplats över de kommuner i landet som har lägst andel nyföretagare. Men samtidigt överlever företagen länge.

Frustration när betalningsmedlen strular

Åmsele Hos lanthandeln i Åmsele är det god ruljangs. Men det är inte alltid det flyter på lika smidigt. – Det är när tekniken havererar som problemen uppstår, här kan det svaja en hel del, säger Mia Jacobsson, kassabiträde.