Tisdag 7 juli 2020

Västerbottningen

Nordmaling blir delägare i Vakin

Nordmalings kommunfullmäktige beslutade på måndagen att kommunen vid årsskiftet ska bli delägare i Vakin.
– Vi behöver samverka med andra för att säkra hållbara VA-och avfallslösningar, säger Madelaine Jakobsson, kommunalråd.

Nordmaling · Published jun 22, 2020 at 17:40

Nordmalings kommun blir genom beslutet från och med den 1 januari 2021 delägare I Vakin, Vatten och Avfallskompetens i Norr AB, som är ett regionalt kommunalt bolag som arbetar med dricksvatten, avloppsrening, hushållsavfall och hållbar utveckling.

Vakin samägs av Umeå och Vindelns kommuner. Från och med årsskiftet har alltså även Nordmalings kommun ägarandel och styrelserepresentation i bolaget.

Nordmalings VA-personal övergår genom förändringen till anställningar i Vakin. Anläggningar som vattenverk, reningsverk och VA-ledningar fortsättar dock att ägas av respektive kommuners lokala anläggningsbolag. Respektive kommuner fattar även fortsättningsvis beslut i frågor om VA- och avfallstaxor.

Under hösten kommer Nordmalings kommun och Vakin att genomföra praktiska förberedelser och verksamhetsanpassningar. I förberedelserna ingår inventering av VA-verksamheten och en verksamhetsplan för tio år framåt.

Madelaine Jakobsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Nordmaling, säger i ett pressmeddelande:

– Nordmaling står precis som andra kommuner inför stora investeringar inom VA. Det kommer nya regler som ställer högre krav på verksamheten.

– Vi behöver samverka med andra för att säkra hållbara VA-och avfallslösningar. Vi har utrett olika alternativ för samverkan med andra och vi valde Vakin, säger hon.

Tomas Blomqvist är vd i Vakin.

– Arbetet med säkert vatten och en hållbar livsmiljö innebär dyra investeringar och kräver långsiktig kompetens. Vi ser ett stort behov av ökad samverkan i norra Sverige och välkomnar Nordmaling som delägare i Vakin, säger Blomqvist enligt samma pressmeddelande.

Nordmalings delägarskap har även godkänts av Umeå respektive Vindelns kommunfullmäktigen.

Vakin

  • Vakin, Vatten och Avfallskompetens i Norr AB, har till uppdrag att förse medborgarna i Umeå och Vindelns kommuner med dricksvatten, att hantera hushållens avfallsprodukter samt att arbeta för en långsiktigt hållbar livsmiljö.
  • Förutom leverans av samhällsnyttiga tjänster lokalt är målet att sträva efter att sprida miljöteknikkompetens regionalt, nationellt och internationellt.

Källa: Vakin.se

Företagsklimat sätts på prov

Nordmaling Svenskt Näringsliv har presenterat undersökningen som ligger till grund för deras ranking av alla kommuners företagsklimat. Coronakrisen sätter kommunerna på svåra prov, konstaterar de.

Fler elever på gymnasiet läser upp betygen

Umeåregionen Fler gymnasieelever väljer att läsa upp sina betyg på Dragonskolans sommarskola i år jämfört med tidigare somrar, enligt skolledningen.