Onsdag 19 juni 2019

Västerbottningen

"Det var en glad julklapp till Nordmalingsborna" säger Curt Byström, räddningschef i Nordmalings kommun, och syftar på ersättningen för räddningskostnaderna som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beviljade den 20 december. Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

Nordmaling får ersättning för skogsbrand

Sommarens skogsbränder grävde ett djupt hål i räddningstjänstens budget i Nordmaling. Men nu får kommunen ersättning från staten för den största branden i Tallberg-Högbränna 18-22 juli.
– Vi fick mycket mer än vad vi hade vågat hoppas på, säger Curt Byström, räddningschef.

Nordmaling · Published jan 7, 2019 at 06:00

Dagarna före jul beslutade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att bevilja Nordmalings kommun 1 496 322 kronor i ersättning för räddningskostnader i samband med skogsbranden i Tallberg-Högbränna.

– Vi hade räknat med att kanske få en halv miljon, men nu fick vi nästan för precis allt vi sökte för (1 543 466 kronor), säger Curt Byström.

Största posterna är materiel- och fordonkostnader för 586 000 kronor, där helikopteuppdrag för cirka 15 000 kronor i timmen ingår, samt personal 399 000 och ersättning till hjälpande kommuner 333 000.

Bidraget betalas ut enligt Lagen om skydd mot olyckor, som är till för att inte äventyra ekonomierna i små kommuner vid stora naturhändelser, som skogsbränder, stormar eller oljeutsläpp.

Full kostandsteckning för sommarens skogsbränder blir det dock inte. Självrisken för varje enskild brand är närmare 260 000 kronor, vilket gör att endast branden vid Tallberg-Högbränna var tillräckligt stor och kostsam att söka för.

Värst var det på sommarmarknaden, lördagen 21 jul, då 11 skogsbränder samtidigt härjade i kommunen i samband med ett ödesmättat åskoväder.

– Då var det tufft eftersom vi precis jobbat hårt med branden i Tallberg och var kort om personal och hade ganska slut på krafterna.

Men redan i början av sommaren var Byström orolig på grund av de extremt höga antändnings- och spridningsvärdena.

– Jag har ända sedan jag började inom räddningstjänsten 1988 aldrig känt en sådan oro, det var riktigt obehagligt.

Som Västerbottningen tidigare rapporterat om räknar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med ökande risker för skogsbränder till följd av klimatförändringar, men det är ett beredskpasscenario som inte kan hanteras på lokal nivå även om det vägs in i planeringen, menar Byström.

– Nej, det måste hanteras av MSB och staten, våra lokala räddningstjänster är dimensionerade för bostadsbränder och trafikolykor, men vi tar med erfarenheterna i vårt fyraåriga kommunala handlingsprogram som ska förnyas till hösten.

Utvärdering av räddningsinsatsen?

– Förutom att bränderna kunde släckas och inte spridas ytterligare är jag mest nöjd med att ingen personal kom till allvarlig skada i det farliga arbetet, med tanke på fallande träd och att alla var utmattade, samt att ingen utrustning kom till skada, säger Byström.

Unesco: Vindelälven blir biosfärsområde

Vindeln Tidigare i dag utnämnde FN-organet Unesco Vindelälven-Juhttátahkkalven till ett biosfärsområde. Området inkluderar Vindelälvsdalen, Laisälvdalen och nedre del av Umeälven och sträcker sig från norska gränsen till Bottenviken.

Kommunstyrelsen: Äldreboenden blir kvar

Nordmaling På måndagens kommunstyrelsemöte i Nordmaling föreslogs stora neddragningar. Men äldreboendena Juliagården i Norrfors och Tobiasgården i Gräsmyr blir kvar.