Lördag 25 maj 2019

Västerbottningen

VIDEO: Röjare lär sig skogsvård i Nordmaling

Med röjsågsutbildning och miljövårdskunskap blir nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden anställningsbara och får bidra till attraktiviteten i Nordmalings kommun.

Nordmaling · Published sep 26, 2018 at 07:15

I juni berättade Västerbottningen om ett arbetslag som röjde längs Öreälven i Nordmaling. De är anställda av kommunens arbetsmarknadsenhet på så kallade extratjänster, där långtidsarbetslösa bereds plats inom offentlig eller ideell sektor för att utföra arbeten som annars inte blir gjorda och staten står för en stor del av lönekostnaden.

De flesta i röjarlaget använde manuella verktyg och maskinbehörighet stod högt på önskelistan.

Nu är det ordnat. Förra veckan tog fem röjare examen på skogsröjsåg.

Två tolkar var på plats och säkerheten var rigorös när ett hektar ungskog mellan Rödviksvägen och havet i Nordmaling röjdes på löv och sly enligt konstens alla regler.

Hurry Hayluwi är från Eritrea och har jobbat två månader i gänget.

– Ett kul jobb, med maskin blir det ännu roligare, och så blir det snyggt. Jag tycker det är ett lätt jobb som ger bra träning för kroppen, säger Hurry, 21 år, som aldrig arbetat med skog innan han kom till Sverige och Nordmaling.

Jörgen Forsgren är projektledare på kommunen.

– Förutom att detta ökar effektiviteten för röjarlaget så blir de i högsta grad anställningsbara efteråt. Dessutom får de språkträning på ett bergipligt sätt och stärkt självförtroende, säger han.

Forsgren menar att svensk skogsnäring idag förlitar sig på inhyrd utländsk arbetskraf för skogsvårdstjänster, där istället nyanlända skulle kunna få jobb.

– Har du bara utbildning och är duktig på att röja så är du redan anställningsbar, då är språket av underordnad betydelse.

Jörgen Wahlberg, skogsman och konsult, berättar att det är tredje gången han håller utbildning för nyanlända.

Utbildningen är 40 timmar och man lär sig röja för att öka miljövärdena.

– Det har gått jättebra, de har gjort stora framsteg inte minst i språket, säger Wahlberg och förklarar att inslagen av blommande lövträd i tätortsnära skogar är a och o för fjärilar, insekter och biologisk mångfald.

Jörgen Forsgren ser stora möjligheter framför sig.

– Nästa projekt blir att röja ner mot havet så att det blir utsikt från vägen, samtidigt som miljövärdet höjs. Vi måste bli bättre på att öka attraktiviteten i Nordmaling, säger han.

Forsgren nämner sträckan mellan Lotsberget och Notholmen.

– Det är gammal strandremsa som vuxit igen, tänk vad det skulle betyda för Nordmaling att ha ett havsbad mitt i samhället.

Arbetsmarknadsenheten är ett tvåårigt projekt som startade november 2016.

– Jag hoppas det blir permanent. Så länge vi har extartjänster kommer vi ha möjlighet att hålla de samhällsnära skogarna öppna och fina. Men viktigast av allt är att om bara en av röjarna får jobb så går vi med vinst samhällsekonomiskt, säger Forsgren.