Tisdag 4 augusti 2020

Västerbottningen

Seniorer gör sin röst hörd

Har seniorerna för lite inflytande i Nordmalings politik? I tisdags kväll anordnade parlamentariska Demokratiberedningen en medborgardialog med seniorernas inflytande i fokus.

Nordmaling · Published nov 29, 2019 at 06:15

Demokratiberedningen är en arbetsgrupp med en representant från varje parti som har till uppgift att verka för öppenhet i Nordmalings kommunpolitik. Årets andra medborgardialog i Oasen handlade om seniorers lokala politiska inflytande nu och i framtiden.

Ulla R Helmersson är ordförande i kommunala Tillgänglighetsrådet, som är ett rådgivande organ för ömsesidig information mellan Nordmalings kommun samt ålders- och förtidspensionärers organisationer och föreningar för funktionsnedsatta handikapporganisationer.

– Vi får yttra oss men sedan hör vi inte ett smack, det känns som att vi är tagna som gisslan och fungerar lite grann som ett alibi för seniorfrågorna, säger hon.

Brist på senioranpassade bostäder är en huvudfråga.

– Det finns ingenstans att flytta om man vill lämna sitt hus. Det var tidigare tal om ett seniorboende men nu är det knäpp tyst.

Den generella ökningen av demensjukdomar i samhället är en tickande bomb, menar Helmersson.

– Framöver kommer varje år 150 personer insjukna i kommunen, istället lägger man ned demensboenden.

Kommunens äldreomsorgsplan, som antogs för ett år sedan, riskerar bli en hyllvärmare, menar Helmersson.

– Där finns gott om fakta och visioner, men inte ett enda konkret mål och medel att nå dit. Det borde göras en årlig revision av vad som görs, med utvärdering av resultaten.

Att fler blir äldre har också en positiv sida, med ökad hälsa och lust att delta i samhällslivet.

– Många 75-åringar är i dag piggelinare och kan bidra med mycket. Redan i dag står friviligheten för miljardinsatser, men för den enskilde behöver det vara på en rimlig nivå för att man ska våga ställa upp.

Pensionärer sitter på stor livs- och yrkeserfarenheter som kan komma till användning i samhällsplaneringen, menar Helmersson.

Med på demokratikvällen är Generationskören, som startat under hösten med sextiotalet sångsugna medlemmar. Initiativtagare är Eleanor Bodel, som för fem år sedan som nybliven pensionär drog igång volontärverksamheten Kultur för seniorer.

– I fjol arrangerades totalt 1 008 enskilda aktiviteter under volontärers ledning.

– Uppskattningen från boende och brukare är enorm, personalen visar också stor uppskattning och förståelse. Men från kommmunen upplever vi inget stöd, utöver ett årligt bidrag på 50 000 kronor till omkostnader.

Bodel efterlyser en kontaktperson med makt och inflytade som ser och stöttar.

– Man behöver börja se oss äldre som närande istället för tärande, som en resurs för att få ekvationen att gå ihop, säger hon.

Bertil Löweneke (M), som för tre år sedan själv passerade dåvarande pensionsålder, är Demokratiberedningens ordförande och kvällens arrangör.

– Vi blir allt fler äldre och kraven på omsorg och service ökar i kommunen, säger han.

– Kommunen behöver bli mycket bättre på att lyssna på och ta hänsyn till seniorernas önskemål. Vi är en stor grupp som både har stora krav och erfarenheter och som förväntar oss att bli lyssnade på.

Vi får yttra oss men sedan hör vi inte ett smack.

Befolkningsprognos Nordmaling

  • Befolkningsprognos åren 2016 – 2021 – 2026 – 2031:
  • Antal 65-79-åringar: 1429 – 1468 – 1399 – 1324 (-7,3 procent)
  • Antal +80-åringar: 508 – 624 – 746 – 877 (+ 73 procent)

Källa: Äldreomsorgsplan 2019-2029

Barn skadade i olycka med fyrhjuling

Lillsjöberg Under söndagskvällen skadades tre flickor i en fyrhjulingsolycka i Lillsjöberg, strax söder om Tavelsjö.