Lördag 31 oktober 2020

Västerbottningen

Skrotbilar förfular miljön

– Ta bort dom, säger Karl-Erik Zetterkvist, en av medlemmarna i Tillgänglighetsrådet i Nordmaling. Och det som ska bort är alla ”skrotbilar” som står avställda på olika platser runt centrala Nordmaling.
– Det ser bedrövligt ut, säger han.

Nordmaling · Published aug 20, 2020 at 15:30

På flera platser i Nordmalings centrum står ”skrotbilar” uppställda på tomter.

Många av dem har stått där under lång tid och upprör boende i centralorten, bland annat Karl-Erik Zetterkvist.

– Jag har tagit upp problemet med kommunen vid flera tillfällen, men det händer ju inget, säger han.

– Det ser inte bara bedrövligt ut, barn kan ju skada sig på bilarna.

Skrotbilar är inget nytt fenomen, de kan hittas lite varstans, på parkeringsplatser, i skogen och på hustomter.

När skrotbilspremien togs bort 2007 infördes ett producentansvar som innebär att bilproducenterna ska ”utan ersättning ta emot en uttjänt bil för skrotning”.

Det är främst ägaren som är ansvarig för att göra sig av med bilen på rätt sätt.

Skrotbilar räknas som farligt avfall innan de miljöfarliga ämnena som de innehåller avlägsnats.  

Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef i Nordmaling, menar att skrotbilar är ett stadigvarande problem, men juridiken kring vad som är skrotbil och inte är inte glasklar och framför allt inte när en kommun eller myndighet kan kliva in och forsla bort fordonet.

Skrotbilar på enskilda fastigheter är svåra att åtgärda.

– Man kan göra det på allmän mark, men det är betydligt svårare på fastigheter, där kommer äganderätten in, säger han.

– Det tar tid och kraft i form av administrativa åtgärder att hantera skrotbilar som står på en hustomt.

– Först och främst måste man ha en dialog med fastighetsägaren.

– I grunden handlar det alltid om markägarens ansvar för skrotbilen. Vi får in påpekanden då och då på skrotbilar.

– Där man kan forsla bort en skrotbil, handlar det om bilar som är avidentifierade.

– Att något är estetiskt förfulande räcker inte för att ta bort ett fordon, i så fall måste det handla om att det är fara för allmänheten, säger han.

Skrotbilar

  • Ägaren av skrotbilen är alltid ansvarig.
  • Hälften av landets kommuner uppger att de har problem med övergivna skrotbilar.
  • Antalet avställda men inte skrotade bilar har ökat med runt 30 procent sedan 2003, och det finns långt över en miljon avställda bilar i Sverige.
  • Om kommunen eller Trafikverket fraktar bort en skrotbil får ägaren betala kostnaden för att ta bort bilen.
  • På enskild mark eller tomtmark har kommunen inget ansvar, utan det är markägaren.
  • Eftersom en skrotbil är en personlig egendom kan det ta lång tid mellan det att en anmälan om skrotbil inkommit, till en bortforsling. Ägaren måste alltid ges möjlighet att själv flytta fordonet.
  • Enligt lagen om flyttning är ett fordonsvrak: ”ett fordon som med hänsyn till skick, den tid vilken den stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses som övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde”.

Källa: Håll Sverige Rent

Oklart vad som orsakade branden

Hörnsjö Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden vid en fastighet i Hörnsjö i slutet av september då 178 fordon totalförstördes och en fastighet brann ner till grunden.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport