Onsdag 29 januari 2020

Västerbottningen

Slåttern gav glädje till alla åldrar

Under lördagen var det dags för byborna i Hummelholm att samlas för slåttanna vid Algotsbacken i Hummelholms Naturreservat. Under slåtterdagarna har det slagits med lie och räfsats på gammalt vis på olika platser i området. Det är ett omtyckt arrangemang som sedan några år tillbaka ordnas årligen i början av augusti.

Hummelholm · Published aug 16, 2019 at 11:15

Den här dagen har cirka 25 personer i olika åldrar samlats för att delta i slåttern. Några kilometer in i skogen vid Öreälven finns en backe som kallas Algotsbacken.

I den ganska tvära backen börjar några slå med lie medan andra går efter och räfsar. Höet lastas på en presenning som med handakraft lätt kan dras nedför backen. Den yngste deltagaren Olle Molin passar på att åka ner med hölasset varje gång, med stor förtjusning.

Eva Berglund Flink är en av dem som ordnar med fikat. Hon berättar att det är Länsstyrelsen som sett till att det varit öppna landskap och att ängarna slagits här omkring. I slutet av 90-talet ville de att byborna skulle ta vid med det praktiska.

– Det  var år 2000 som vi bildade Hummelholms Kulturförening som ska värna om området, med samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten. Intresset har bara ökat, förra året kom 90 stycken bybor då föreningen började med kurser. Det var bland annat hur man slår med en lie, säger Eva Berglund Flink och tillägger:

– Intressanta föredrag lockar också och författare som berättat om sina böcker.

Slåtterdagarna har blivit ett uppskattade inslag i det gröna och ger byborna tillfällen att träffas, samtidigt som kunskaperna går i arv hur man skördade förr med enkla redskap.

Åsa Hippe kommer från Östersund och har flyttat hit för några år sedan med sin man som kommer från Hudiksvall.

– Jag har hunnit vara med på slåttern i tre år, jag tycker det är kul att prova på hur man gjorde förr. Det är roligt att se att även yngre tycker att det är kul med slåttern, säger Åsa Hippe.

Hummelholm är en fin utflyktsplats att åka till. Den har under åren vuxit samman med fastlandet. Även Öreälven hjälper till att förändra landskapet. Hummelholmsängarna är blomrika och delar av reservatets skogar får växa fritt.

Sedan Hummelholm startade sina slåtterdagar har ett intresse vuxit, olika grupper av folk har hört av sig och velat få guidning i landskapet. Det är något ortsborna tänker fortsätta att utveckla.

På vintern ordnar föreningen även Adventsvandringar i Naturreservatet där besökare kan tända ljus. Många tankar föder nya ideér och när denna dag är slut och slåttern är klar så samlas byborna till en riktig slåtterfest i Byagården.

Det är roligt att se att även yngre tycker att det är kul med slåttern.