Söndag 19 maj 2019

Västerbottningen

VIDEO: Spiran är på plats i Norrfors

I somras renoverades spåntaket på Norrfors kyrktorn. Förra veckan monterades spiran.
– Har man väl kommit tio meter upp i luften försvinner svindeln, säger Bengt-Erik Nilsson, rutinerad bildhuggare och guldförgyllare från Umeå.

Norrfors · Published okt 11, 2018 at 06:15

Renoveringen av spåntaket på kyrktornet, som Västerbottningen rapporterade om 14 juni, var ett höghöjdsarbete som heter duga. Men monteringen av spiran är ännu några strån vassare.

Upp till toppen av spiran är höjden 34,8 meter, sedan fordras ytterligare något tiotal meters svängrum.

– Mobilkranen har 42 meters räckvidd, men för att vara säker på att nå monterar jag på fackverksförlängingen som är nio meter, så totalt når den 51 meter, förklarar Mats Pettersson, kranbilsförare åt Wallast i Umeå.

Kyrkspiran har sedan sommaren varit på renovering hos bildhuggaren Bengt-Erik Nilsson, som är en av få utbildade guldförgyllare i Norrland, med ateljé på Grubbe.

Spiran består av ett kors med svart kula av koppar och fyra förgyllda klot. En överdimensionerad åskledare är också monterad.

– Det var en hel del hål och sprickor som behövde lödas, sedan har den linoljats och belagts med tre lager blymönja, säger Bengt-Erik.

Ovanpå kloten är applicerat ett par lager bladguld.

– Guldbladen är så tunna att det ryms 10 000 blad per millimeter. Guldvärdet på spiran är väl kanske 15 000 kronor, säger Bengt-Erik.

Medhjälpare vid monteringen är kyrkvaktmästare Urban Henriksson, som efter återkomsten till landbacken säger:

– Den rörde på sig hela tiden, inte alls lätt att trä på, en fråga om millimetrar.

Vad tycks om tornet nu när spiran är på plats?

– Ser väldigt fint ut, mäktigt och mycket vackert, allt är gjort med känsla, säger Bengt-Erik.

Svenska kyrkan förvaltar genom sina kyrkobyggnader ett nationellt kulturarv där staten tillskjuter medel för underhållet.

Det finns ständigt något att göra. I höst och vinter lägger församlingen om kyrkmuren i Norrfors. Nästa år planeras för takbyte på Nordmalings kyrka.

– Spåntaket på norra sidan är ganska ruttet, längre fram behöver klockstapeln tjäras och ytskiktet renoveras, säger Jeanette Åberg, kyrkogårds- och fastighetschef.

"Blev väldigt besviken"

Vindeln När Stig "Sigge" Rydberg parkerade bilen vid gångbron på västra sidan av Vindelälven så upptäckte han någonting som gjorde honom både arg och besviken.