Lördag 30 maj 2020

Västerbottningen

Foto: ARKIV/ FREDRIK BJÄRNESAND

Staten stöttar med 20 miljarder

Regeringen och samarbetspartierna har enats om att tillskjuta 15 miljarder kronor extra till landets kommuner och regioner i år, utöver de 5 miljarder som överenskoms i början av året.

Nordmaling · Published apr 2, 2020 at 10:30

Regeringen och samarbetspartierna har med anledning av coronakrisen enats om att tillskjuta 15 miljarder kronor extra till landets kommuner och regioner i år.

Tillskottet kommer utöver de 5 välfärdmiljarder som samarbetspartierna S, MP, C och L enades om i januari.

Det totala generella tillskottet till kommuner och regioner i vårändringsbudgeten blir alltså sammanlagt 20 miljarder kronor 2020.

För Nordmalings kommun, som gick med -10,3 miljoner i förlust 2018 och -13,6 miljoner i förlust i fjol, innebär beskedet ett tillskott på 7,3 miljoner kronor för 2020.

– För oss och alla kommuner och regioner är förstärkningen naturligtvis mycket välkommen, säger Madelaine Jakobsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

– När företagen går på knäna och människor riskerar att bli arbetslösa växer krisen till alla delar av samhället och vi behöver jobba på flera fronter. Först och främst måste vi se till människors hälsa, men också till andra samhällsfunktioner.

– Vi är positiva till att statsbidragen är generella eftersom det är på lokal nivå som man vet hur den ekonomiska situationen ser ut och pengarna behöver användas.

Inför nästa år aviserar samarbetspartierna att de generella statsbidragen till kommuner och regioner höjs och permanentas med 12,5 miljarder per år.

– Det behövs verkligen. Det ger oss möjlighet att långsiktigt möta de behov som finns här i Nordmalings kommun, säger Madelaine Jakobsson.

– Att tillskotten är generella statsbidrag gör att pengarna kan läggas där de bäst behövs. För planeringen framåt är det avgörande, det underlättar det svåra ekonomiska arbete vi är i nu.

Hur tänker du att coronapandemin kommer att slå ekonomiskt mot kommunen?

– Det finns ingen som vet hur detta kommer att utveckla sig. Förutsättningarna för nästa års budgetarbete bygger på prognoser där premisserna helt har förändrats. Det är ändå rejäla påslag i statsbidrag som görs, säger Jakobsson.

Stöd till kommuner och regioner

  • Kommuner och regioner ges nya generella tillskott om ytterligare 15 miljarder kronor 2020. Detta tillkommer utöver utöver de 5 välfärdmiljarder som samarbetspartierna S, MP, C och L presenterade i januari. Det totala generella tillskottet till kommuner och regioner i vårändringsbudgeten blir alltså 20 miljarder kronor.
  • Kommuner och regioner ges även nya medel om 2 miljarder som kompensation för extraordinära utgifter. Dessa 2 miljarder är utöver den miljard som redan har lagts fram. De går via Socialstyrelsen och kommuner och regioner får ta del av dessa efter rekvisition. Pengarna fördelas 70 procen till kommuner och 30 procent till regioner, därefter per capita.