Lördag 25 maj 2019

Västerbottningen

Anna Conradsson, rektor vuxenutbildningen Nordmaling, där ett fel rättats efter kritik från Skolinspektionen. Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

Systemfel blev snabbt åtgärdat i Nordmaling

Nordmalings kommun fick 31 oktober ett föreläggande från Skolinspektionen. Felet visade sig vara en saknad modul i elevregistersystemet, som nu åtgärdats.

NORDMALING · Published nov 28, 2018 at 11:15

Skolinspektionens anmärkning gällde att Nordmalings kommun inte uppfyllde kravet att det ska upprättas en individuell studieplan för alla elever på den kommunala vuxenutbildningen.

– Föreläggandet var rimligt utifrån den inspektion som genomfördes. Det var ett problem med vårt administrativa system, som nu åtgärdats, förklarar skolchef Thomas Berglund.

Anna Conradsson, rektor för vuxenutbildningen, förklarar:

– Vi saknade modulen som stödde en studieplan i vårt elevregistersystem. Nu har vi köpt in den modul som saknades.

De individuella studieplanerna skrivs av studievägledaren och i och med att systemfelet åtgärdats har nu eleverna tillgång till sina individuella studieplaner. Problematiken som nu åtgärdats är sådant som kan uppkomma i digitaliseringens tidevarv.

I förra läsårets egna dokumentation konstaterade kommunen att resultaten i målet skriva och läsa behövde förbättras.

– Där har vi en läs- och skrivplan, där eleverna jobbar mer i grupp och mindre enskilt. Men det utvärderas först i juni, avslutar Anna Conradsson.