Måndag 18 mars 2019

Västerbottningen

Tommy Bildström, bibliotekschef Nordmaling, med förkärlek för serier. "Min första Fantomen, nummer 24, 1972." Foto: FREDRIK BJÄRNESAND

Tommy är ny bibliotekschef

Nordmalings nye bibliotekschef har i dagarna installerat sig i kommunen. Med sig har han sin första tidning av Fantomen och en samling fantasyfigurer.
– Som barn hade jag dyslexi och blev av den anledningen småjobbig i skolan, men i seriernas värld hittade jag mig själv, säger Tommy Bildström.

Nordmaling · Published nov 3, 2018 at 10:15

Tommy Bildström har i fem år arbetat som bibliotekarie i Vindeln, där han bland annat varit projektledare med inriktning mot ungdomskultur och tv-spel. Numera bor han med sin familj i Obbola.

Tommy var från början inget ljus i skolan. Dyslexin gjorde att det tog tid innan han fann sig till rätta med studier. Efter militärtjänsten utbildade han sig till ämneslärare i historia och religion. Med ett fåtal poäng kvar till examen blev Tommy förälder och började isället förvärvsarbeta inom industri.

Bytet till bibliotekariens bana skedde trots dåliga utsikter till jobb.

– För mig handlade det om att våga satsa på det jag brinner allra mest för.

Bibliotekarierollen är för Tommy mer än ettt yrke. Han ser biblioteket som en frizon för utveckling, nyfikenhet och mognad på individens villkor.

– Biblioteket bygger på en ganska unik idé om livslångt lärande. Här finns möjligheter att odla sin hobby och sina intressen och på det viset hitta sin plats i tillvaron. På biblioteket får man inga betyg eller poäng, däremot får man livspoäng.

– I mitt fall blev mitt intresse också mitt jobb. Jag tänker att biblioteken idag har en väldigt viktig uppgift när barn och ungdomar har det kämpigt, mår dåligt och har svårt att hitta sig själva. 

Bland pärmarna i tjänsterummet finns Tommys första nummer av Fantomen och några figurer som skvallarar om intresset för sience fiction och fantasy.

– Jag leder bland annat ett expertnätverk om serier inom Svenska biblioteksföreningen.

En av bibliotekschefens första arbestuppgifter är att rekrytera biblioteksinformatör, ett projekt som finansieras av Kulturrådet.

Vad vill du tillföra biblioteket i Nordmaling?

– Nordmaling har en fantastisk biblioteksverksamhet där personalen brinner för sitt arbete samtidigt som de har en stor arbetsbelastning. Först och främst vill jag lyssna in personalens behov.

– Jag känner mig redan stolt över hur väl man vårdar bibliotekets idé här.

Enskilda avlopp utmaning på landsbygden

Länet I Västerbotten finns 33 000 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunernas avloppsnät. Med dagens takt skulle det ta 56 år att åtgärda alla dessa. Utmaningen är extra stor på landsbygden.

Flest elavbrott sker i Bjurholm

Bjurholm Elkunderna i Bjurholm drabbades av flest elavbrott i Sverige 2017, enligt statistik från ansvarig myndighet. – Elnät i glesbygd är mera utsatt för väder och vind, säger Jenny Hakeberg, pressansvarig Vattenfall eldistribution.

John är ny reporter i Vindeln

VINDELN John Bakke är Västerbottningens nya medarbetare med Vindelns kommun och de nordvästra delarna av Umeå landsbygd som bevakningsområde.