Onsdag 23 oktober 2019

Västerbottningen

Vattenläcka lagad i Levar

Läckan på Levaråkern i Nordmaling upptäcktes fort och lagades efter ett dygn. Men samhällspåverkan blev stor.
– Det var en rejäl vattenpöl på vägen och vi såg att nivån i vattentornet började sjunka, säger Per Alfheim, gva-ingenjör Nordmalings kommun.

Nordmaling · Published feb 1, 2019 at 09:10

Läckan i korsningen Stallgatan-Trädgårdsgatan kom till kommunens kännedom genom påringning från en observant medborgare vid 16-tiden på onsdagseftermiddagen.

Grävandet påbörjades dagen därpå, igår torsdag, cirka klockan 9:30.

– På grund av den myckna tjälen valde vi att rekvirera en stor grävmaskin, för att vara säkra på att komma igenom tjälen och ha tillräcklig räckvidd, säger Per Alfheim.

Orsaken visade sig vara en brandpost som fryst sönder vid en 110-millimeters ledning.

Cirka klockan 19 i går kväll, torsdag, var felet åtgärdat och vattnet tillbaks i området. Men påverkan på samhället var stor.

– Totalt var väl ett 100-tal hushåll påverkade i olika omgångar, samt Levarskolan och Björnborgen. Under kanske en kvart fick vi även stänga av vattnet till äldreboendena Tallbacken och Strandholmen, för att kunna göra lagningen, säger Alfheim.

Vid det laget hade berörda skolor förberett sig på det värsta.

– Ja, vi hade förberett för vattenfri verksamhet idag, planen gick ut på att vi skulle hålla till i andra lokaler, nu slipper vi det, säger Mia Sikström, rektor på Levarskolan, på fredagens morgon.

Hur fick ni ut information?

– Personal ringde runt och mailade föräldrarna utifrån klasslistor. Sedan fanns det information som uppdaterades via kommunens hemsida och sociala medier.

– Föräldrarna har visat stor förståelse, säger Sikström.

Korrekt och tillräcklig information är en av de viktigaste funktionerna vid en samhällskris.

Tidigt på fredagsmorgonen hölls en genomgång om gårdagens insats på Sektor samhällsbyggnad. Strax därpå infann sig beredskapssamordnaren Lars Kinnunen.

Hur bedömer ni att informationen fungerat, som det ser ut nu?

– Bra som det ser ut, vi kontaktade tidigt medierna och radio, och kommunens hemsida och sociala medier uppdaterades efter hand, säger Kinnunen.

– Kommunikation och infomation är den största svårigheten, det är lätt att göra förbiseenden. Men det har kommit in ovanligt lite klagomål och inringningar via kommunens telefonväxel den här gången, säger Alfheim.

Vattenförsörjningen är en av samhällets mest vitala verksamheter. Från lunchtid på torsdagen fanns en tankbil vid läckan. Senare hänvisades medborgarna att hämta dricksvatten vid brandstationen.

– På kvällen frös det i slangen, men vi hade tur att en brandman kom förbi just då och kunde lösa problemet inom 15 minuter, säger Kinnunen.

Utvärdering?

– Det kommer vi att göra i början av veckan, säger Alfheim.

Föräldrar vill häva beslut

Tavelsjö Föräldrar i Tavelsjö vänder sig mot Umeå kommuns beslut att lägga ner flera dagbarnvårdares verksamheter på Umeås landsbygd.

Tuff debatt om underskott

Vännäs Drygt 14 miljoner kronor. Så stort ser årets underskott ut att bli för vård- och omsorgsnämnden i Vännäs. Under kommunfullmäktige väckte frågan en het debatt.