Fredag 28 februari 2020

Västerbottningen

Foto: ARKIV/FREDRIK BJÄRNESAND

Anmälan om kränkning på skola i Nordmaling

Skolinspektionen har fått in en anmälan mot en skola i Nordmalings kommun. Den gäller ett barns rätt till stöd och uppgifter om kränkande behandling.

Nordmaling · Published jan 17, 2020 at 16:00

Skolinspektionen tog den 17 december 2019 emot en anmälan om kränkande behandling och bristande stöd för en elev vid en skola där Nordmalings kommun är huvudman.

Skolinspektionen har nu inlett en utredning som gäller elevens rätt till stöd och skyldigheten att motverka kränkande behandling.

Nordmalings kommun har av Skolinspektionen fått en begäran om ett yttrande. Den inehåller 37 omfattade frågor och uppmaningar att svara på. Dokumentation som styrker svaren efterlyses också.

Yttrandet ska ha inkommit Skolinspektionen senast den 3 februari.

Utredning om vägbelysning skapar oro i Trehörningen

Trehörningen Just nu pågår en översyn av gatubelysningen på flera orter i kommunen och Trehörningen verkar bli bland de första att få ett avgörande.

Delade åsikter om etableringar av vindkraft

Vindeln Frågan om två stora vindparker utanför Ramsele och Åmsele möts med både påhejande och skepsis.