Måndag 16 september 2019

Västerbottningen

Bjurholm gick back 15 miljoner

17,1 miljoner kronor dyrare verksamheter än budgeterat. Ett sammanlagt rörelseresultat på -14,9 miljoner kronor. Så var ekonomin i Bjurholms kommun i fjol. Nu ska det både sparas och investeras.

Bjurholm · Published mar 27, 2019 at 12:10

I tisdags sammanträdde kommunstyrelsen i Bjurholm. Årsredovisningen 2018 var en av flera tunga frågor.

Av bokslutet framgår att kommunen i fjol gjorde ett samlat resultat på -14,9 miljoner kronor, en försvagning med -12,4 miljoner jämfört med 2017, som också var ett negativt år (-2,5 miljoner).

De båda senaste årens negativa resultatutveckling beror främst på ökade kostnader för de löpande verksamheterna inom äldreomsorgen och skolan.

På verksamhetsnivå framgår att Kultur- och utbildningsnämnden spräckte sin budget med -6,5 miljoner kronor, vilket förklaras med att samtliga skolformer hade högre kostnader än budgeterat.

Socialnämnde drog över sin budgetram med -8,9 miljoner, främst beroende på ökade kostnader inom äldreomsorgen för särskilt boende, men även ordinärt boende och LSS.

Miljö- och bygggnämnden avviker från bilden genom ett överskott på 0,4 miljoner, bland annat på grund av ökade intäkter inom miljö- och hälsoskydd samt minskade kostnader för byggverksamhet.

Kommunstyrelsen gör å andra sidan ett underskott på knappt -2,2 miljoner kronor, främst beroende på högre kostnader för kommunens fastigheter än vad som budgeterats.

Verksamheterna var alltså 17,1 miljoner kronor dyrare än budgeterat i fjol.

Christina Lidström (M) är kommunalråd.

– Vi vet alla hur det ser ut, siffrorna talar sitt tydliga språk, vi har en organisation som är kostnadskrävande, det kommer att krävas förändringar i arbetssätt och metoder, säger hon.

– Vi agerade under hela hela året men hade flera chefsvakanser som inte gjorde det lättare.

Dagmar Schröder (S), oppositionsråd, är kritisk mot den förklaringen.

– Det är vi politiker som har ansvaret. Vi har vetat ända sedan andra hälften av 2017 att det skulle gå back och borde redan då ha gett tjänstemännen tydliga direktiv om att lämna sparförslag. Nu kommer det inte att kunna hämtas upp i år heller, säger Schröder.

Politikerna är dock överens om att verksamheterna behöver samordnas för att kunna effektiviseras. Men gamla lokaler fördyrar, och kostar mer i drift.

Där har i det korta perspektvet ombyggnationen av Wärdshuset Bävern till lärcentrum dragit ut på tiden och blivit tre gånger dyrare än beräknat, från 900 000 kronor till 3 miljoner.

– Helt oacceptabelt att få en sådan information i årsredovisningen, säger Schröder.

Flytten av vuxenundervisningen till Bävern ska även möjliggöra en knutpunkt för medborgare med social behov i de före detta SFI-lokalerna.

I långa loppet planeras ett äldrecentra med förskola i anslutning till Castorskolan och skolköket.

Investeringsbudgeten är dock ansträngd. Fjolårets invetseringar uppgick till 18,3 miljoner kronor, nästan en tredubbling jämfört med 2017. Till största delen handlar det om satsningar på fastigheter, infrastruktur och vattenförsörjning.

Andra stora investeringar framöver är ett nytt hyreshus samt ny brandstation, som diskuterades länge på KS-mötet.

Angående ny brandstation, som beslutades redan 2017, slutade omröstningen 6-5 för att flytta stationen till fastigheten Verktyget på östra industriområdet. Huvudskälet är att en sådan flytt förväntas kosta 8,5 miljoner kronor jämfört med cirka 20 miljoner för att bygga nytt bredvid den befintliga stationen i centrumkorsningen.

Räddningstjänsten förordade det senare alternativet, med hänvisning till inställelse- och utryckningstider.

– Det går inte att med nuvarande ekonomi motivera en sådan prislapp, säger Lidström.

– Vi tänker att denna investering ska finnas i 50 år och vi vill inte riskera några människoliv med tanke på att utryckningstiden till de viktigaste skyddsobjekten blir upp till två minuter längre, säger Schröder som förlorade omröstningen.

Behovet av ett nytt hyreshus är oomtvistat. Där beslutades i total enighet att fortsätta projekteringen på nuvarande apotekstomten. Apoteksparken ska istället ersättas med en ny park vid Köpmannagatan, på tomten med nedbrunna fastigheten.

– Nya parken ska skapas i samverkan med trädgårdsföreningen, även kommunens kritiserade anslagstavla ska flyttas dit, säger Lidström.

Flera kyrkor sparar och bevarar i länet

Länet Nu får Energimyndighetens projekt Spara & Bevara fortsatta medel för att främja utvecklingen av energieffektivisering i kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Döms efter tvist med kommunen

Brån En man döms för egenmäktigt förförande efter att han fraktat bort grus och vägmaterial från en väg i Brån.

Socialnämnden ska spara stort

Bjurholm Bjurholms kommun gjorde ett underskott på 14,9 miljoner kronor 2018. Nu väntar stora besparingar i flera verksamheter, bland annat inom socialnämnden som föreslås spara...

Ridhuskrisen: KS sa nej till ridklubbens nya avtal

Vindeln Under tisdagens kommunstyrelsemöte röstade majoriteten för att inte skriva på det föreslagna avtalet med fastighetsägaren.