Lördag 11 juli 2020

Västerbottningen

Bönder gör viktig enkät

Sverige · Published maj 25, 2020 at 06:15

Under sommaren 2020 kommer alla jordbruk i Sverige få en enkät från Jordbruksverket med frågor om strukturen på just deras jordbruk.

Det handlar om arealer, djur, utbildning med mera. Alla jordbrukare i landet, ungefär 60 000, får besvara undersökningen som kommer med posten runt månadsskiftet maj/juni. Undersökningen går även att fylla i digitalt.

Behovet av statistiskt underlag inom jordbruksområdet är viktigt för världens livsmedelsförsörjning och som underlag för jordbrukspolitiken i EU. Ur ett nationellt perspektiv handlar det om hur jordbruket förändras, jordbrukets roll för landsbygden och sysselsättningen.

Med anledning av corona-pandemin blir underlag som strukturundersökningen allt viktigare. Frågor om Sveriges förutsättningar i krissituationer har blivit akuta i den situation som nu råder.

Dopp i Aborrtjärn

Abbortjärn Med 34 grader i luften, och rejält varm i vattnet också för den delen, testade tioårige Siri Malhed från Stockholm på att hoppa från treans trampolin vid badplatsen i Abbortjärn.