Tisdag 2 juni 2020

Västerbottningen

E-handelsjätte oroar få

Den senaste tiden har det talats mycket om den amerikanska e-handelsjätten Amazons entré på den svenska e-handelsmarkanden, och vad det kommer att innebära.

Länet ˇ Published jan 24, 2019 at 15:15

I en ny undersökning från Payson i samarbete med Svea Ekonomi har över 500 svenska e-handlare tillfrågats om deras tankar inför Amazons etablering i Sverige.

Undersökningen visar att 55 procent inte är oroade över e-handelsjättens intåg på den svenska marknaden.

Knappt fyra procent är mycket oroade och var femte menar att de känner en viss oro.

Däremot tror nästan var fjärde e-handlare att det kan komma att påverka deras e-butik negativt.

– Amazons inträde tycks inte oroa svenska e-handlare i någon större utsträckning. Det kan till stor del bero på att de sett resultatet av etableringen ute i Europa, där tillväxttakten inom e-handelsmarknaden växt rejält sedan Amazon klivit in, säger Emma Lindgren, e-handelsexpert på Svea Ekonomi., enligt ett pressmeddelande.

– Vad som är säkert är att Amazon kommer att föra den svenska e-handeln framåt, vilket många e-handlare också förstår och säkerligen vill kapitalisera på.

– De som riskerar att förlora på ankomsten är de som ligger efter i digitaliseringen och de som helt saknar e-handel, säger Lindgren.

Vård- och omsorg i Vännäs kan tvingas spara mer

Vännäs Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs beslutade för ett halvår sedan att spara 6,2 miljoner kronor. Nu kan nya besparingar vara på gång på grund av fortsatta underskott.

7-Mila vill växa

Vindeln/Robertsfors Trots bedrövligt väder körde 600 deltagare långloppsklassikern i våras. Nu görs en satsning på framtiden. "Vi har ju haft målet att komma upp i 1500 deltagare", säger 7-Milas ordförande.