Tisdag 25 februari 2020

Västerbottningen

En utställning om samer och hbtq

Queering Sápmi heter en samiskt utställning med hbtq-perspektiv på Nordmalings bibliotek i samband med Regnbågsveckan.

NORDMALING · Published feb 14, 2019 at 15:00

Samerna är en av Sveriges fem nationella minoriteter med status som urfolk, men med statusen är det si och så. 

– Kolonisationen som påbörjades för 500 år sedan pågår fortfarande, det märks bland annat på att renskötande samer har sämre psykosocial hälsa. Samma sak är det med HBTQ-personer som också mår sämre än genomsnittet, säger Elfrida Bergman, kulturanalytiker.

År 2011-15 arbetade hon i projektet Queering Sápmi som syftade till att öka kunskapen och förståelsen för hur det är att växa upp som hbtq-person i en befolkningsgrupp som är behäftad med minoritetsstämpel. 

– Projektet föddes ur egna upplevelser av att växa upp som minoritet. Jag är visserligen inte same men väl queer.

Projektet mynnade bland annat i boken Queering Sápmi, 2013. Där medverkar 30 samer med hbtq-identitet, varav 22 berättar offentligt och mycket utlämnande om hur det var att växa upp utanför normen. 

I utställningen ingår bilder av fotografen Sara Lindquist, en del är autentiska porträtt och andra fotografiska iscensättningar. En bild på en samisk kvinna med pistol mot sin tinning sätter saken på sin spets. 

– I den samiska gruppen känner alla i regel någon som tagit livet av sig.

Elfrida har många gånger fått frågan hur projektet lyckades få så många personer att öppet berätta om sina livserfarenheter.

– Sakta men säkert byggde vi upp ett förtroende. Sedan tror jag att det är berättelser som legat och väntat länge på att berättas. För många var det första gången de fick prata om att vara same och queer samtidigt.

– Jag är idag otroligt stolt över att vi gjorde projektet och vad det betytt för gruppen samiska queerpersoner att komma ut och få en egen röst. Det är fantastiskt att kampen nu lever vidare genom gräsrotsengagemang.

Det är berättelser som legat och väntat länge på att berättas. För många var det första gången de fick prata om att vara same och queer samtidigt.

Begrepp

  • HBTQ, som ofta skrivs med små bokstäver, är en på svenska vedertagen akronym för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.
  • Queer är en identitet som ifrågasätter normer om kön, att det finns bara två kön eller att dessa kön är varandras motsatser.
  • Queer kan också vara en vetenskap – queerteori.
  • Regnbågsflaggan är en vanlig hbtq-symbol.

Källa: Wikipedia samt Elfrida Bergman