Fredag 28 februari 2020

Västerbottningen

Reningsanläggningen uppfyller reningstekniska krav men är förknippad med arbetsmiljöproblem. "Den är förlegad, svårjobbad och sårbar", säger Emma Rehnman Astergren, och nämner att en nyare cirkulationspump stärker upp funktionen. Foto: ARKIV/FREDRIK BJÄRNESAND

Ett lyft för Bjurholms simhall

Bjurholms kommunstyrelse beslutar i dag att ta fram en omfattande plan för renovering av simhallen.
– Detta kommer att bli ett jättelyft för Bjurholm och folkhälsan, säger Emma Rehnman Astergren, badmästare.

Bjurholm · Published okt 8, 2019 at 14:20

Kultur- och utbildningsnämnden i Bjurholm har föreslagit kommunstyrelsen att ta fram ett beslutsunderlag för utbyte av reningsanläggning i den visserligen välbevarade men ålderstigna simhallen från 1974.

Reningsanläggningen uppfyller reningstekniska krav men är förknippad med arbetsmiljöproblem.

–Den är förlegad, svårjobbad och sårbar, säger Emma Rehnman Astergren, och nämner att en nyare cirkulationspump stärker upp funktionen.

Nämnden betonar flera gånger vikten av att simhallen är kvar i kommunen.

I budgetberedningen inför 2020 har förutom reningsanläggningen även diskuterats åtgärder på bassängens ytskikt. Också i övriga simhallen finns åtgärdsbehov.

Samtidigt pågår projektet med en ny gymanläggning i anslutning till Castorhallen. Där har Castorhallens ekonomiska förening fått drygt fem miljoner kronor i bidrag från Allmänna arvsfonden, och kommunen har beslutat ställa upp med lika mycket i medfinansiering.

Därför beslutar Bjurholms kommunstyrelse i dag att ta fram en omfattande plan för simhallen och hela idrottsanläggningen i samband med kommande invetseringsbudget 2020-2022.

– Detta kommer att bli ett jättelyft för Bjurholm och folkhälsan, säger Emma Rehnman Astergren.

– Redan i sommar har det börjat hända saker till det posiitva genom att fönstren i simhallen bytts. Nu när den mörka delen av året börjar så blir det en explosion av människor i hallen.

Detta kommer att bli ett jättelyft för Bjurholm och folkhälsan.

Utredning om vägbelysning skapar oro i Trehörningen

Trehörningen Just nu pågår en översyn av gatubelysningen på flera orter i kommunen och Trehörningen verkar bli bland de första att få ett avgörande.

Delade åsikter om etableringar av vindkraft

Vindeln Frågan om två stora vindparker utanför Ramsele och Åmsele möts med både påhejande och skepsis.