Fredag 24 januari 2020

Västerbottningen

Fall av harpest i länet

Hittills i år har ett par personer insjuknat i harpest i Västerbotten.

Länet · Published aug 8, 2019 at 15:15

– Det är en handfull fall. Det finns två anmälda i systemet, men det ligger efter, säger Gunilla Persson som är biträdande smittskyddsläkare vid Region Västerbotten.

Varje år brukar några personer i länet få harpest, men vissa år är det många som insjuknar. 2015 fick hela 178 länsbor och 859 svenskar harpest.

– Vi får se om det blir någon epidemi i år, ännu är det för tidigt att säga, förklarar Gunilla Persson och tillägger att flest fall sker i september.

Anders Sjöstedt, professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet, säger att det har kommit in ungefär tre gånger så många prover än ett normalt år.

– Min gissning utifrån mängden prover är att det kan bli flera hundra fall i Sverige i år, säger han.

Över 90 procent av harpestfallen beror på en myggburen infektion. För att minska risken att insjukna är det därför viktigt att undvika myggbett. Tänk också på att inte röra döda djur med bara händer.

Svår film drar ingen publik

Åmsele Svensk film gjorde ett rekorddåligt år 2019. På biografen i Åmsele förklarar man nedgången med att det har saknats publikfriande svenska filmer.

Partiklar kan orsaka ohälsa

Vännäs Flera medarbetare vid vård- och omsorgsförvaltningens kontor lider av byggnadsrelaterade besvär. Nu kan dock ansvariga inom kommunen vara en lösning på spåren.