Tisdag 26 maj 2020

Västerbottningen

Nordmalings kommunhus. Foto: ARKIV/FREDRIK BJÄRNESAND

Fler besparingar kommer

För att närma sig en budget i balans behöver ytterligare resultatstärkande åtgärder genomföras. Det konstaterar kommunstyrelsen i Nordmaling.

Nordmaling · Published dec 5, 2019 at 10:40

Nordmalings kommunstyrelse sammanträdde den 25 november. Av protokollet framgår att kommunens verksamheter uppvisar ett negativt resultat på -26,4 miljoner kronor för perioden januari till och med oktober.

Barn- och utbildningsutskottet avviker -8,3 miljoner kronor jämfört med utfallet för samma period föregående år som var -2,9 miljoner; Sociala utskottet avviker -14,8 miljoner kronor, jämfört med -14,6 miljoner året innan; Allmänna utskottets utfall är -3,3 miljoner jämfört med -3,8 miljoner kronor samma period 2018.

"Den fulla effekten av besparingarna har ännu inte uppnåtts", konstarerar kommunledningen och syftar på det besparingsprogram som antogs av kommunfullmäktige juni 2019.

Kommunchefen har nu fått i uppdrag att på kommunstyrelsens möte den 9 december redovisa underlag som "tydliggör de summor som krävs för att uppnå en budget i balans med resultatkrav på 1 procent år 2020 samt ett resultatkrav på 2 procent från och med 2021".

Den 3 februari ska kommunchefen presentera nya besparingsförslag för vidare utredning. De ska innehålla åtgärder för att nå en budget i balans, i enlighet med överskottsmålen 1 procent år 2020 och 2 procent 2021.

För att närma sig en budget i balans behöver ytterligare resultatstärkande åtgärder genomföras.

7-Mila vill växa

Vindeln/Robertsfors Trots bedrövligt väder körde 600 deltagare långloppsklassikern i våras. Nu görs en satsning på framtiden. "Vi har ju haft målet att komma upp i 1500 deltagare", säger 7-Milas ordförande.