Söndag 27 september 2020

Västerbottningen

Många sorters apor har likadana ACE2-proteiner som människor och tros därför ha en liknande risk att infekteras av SARS-CoV-2. Foto: PIXABAY

Flera utrotningshotade arter kan vara mottagliga för corona

En grupp forskare vid Uppsala universitet har försökt analysera vilka djurarter som löper högre risk att kunna smittas av viruset SARS-CoV-2 som hos människor orsakar covid-19. Resultaten visar att många utrotningshotade arter kan riskera att smittas.

Sverige · Published sep 3, 2020 at 06:15

Viruset som orsakar covid-19 heter SARS-CoV-2 och binder sig till ett protein som heter ACE2 som finns på ytan av celler i lungor, hjärta, artärer och tarmar. När det tas upp av cellerna startas infektionsprocessen.

Genen som leder till att ACE2 skapas finns hos alla ryggradsdjur, men utseendet på proteinet kan variera. Det innebär att vissa djurarter alltså skulle kunna slippa riskera att infekteras.

Många djurarter har redan bekräftats smittade, inklusive flera olika apor och en tiger.

– I vår studie tittade vi på evolution och struktur hos ACE2 i 410 olika arter av ryggradsdjur för att se hos vilka viruset skulle kunna binda till ACE2, säger Kerstin Lindblad-Toh, professor vid Uppsala universitet och Broad Institute of MIT and Harvard, medförfattare på studien.

De 37 fladdermusarterna som analyserades verkade inte ha smittats genom ACE2-receptorn, men eftersom andra fladdermöss har burit virus kan de ha ett annat protein som är mottagligt för smittan.

Genom analysen visade sig 103 arter ha hög, mycket hög eller medelhög risk att infekteras och 40 procent av dessa är rödlistade av Internationella Naturvårdsunionen (IUCN). Många apor har ett identiskt ACE2-protein med människor.

Många djur som kanske har en hög risk att smittas är sådana som lever i närhet till människor.

– Det är viktigt att veta vilka utrotningshotade arter som kan infekteras och försöka minimera risken att viruset sprider sig i vilda populationer, i djurparker och bland husdjur, säger Kerstin Lindblad-Toh.

Fortfarande behövs fler studier för att bevisa sambanden.

Vintertrafik står för dörren

Trafiken Vi närmar oss vintern och is på vägarna kan göra bilkörningen riktigt besvärlig. Olycksrisken är som störst i början och slutet av årstiden då lufttemperaturen ligger i närheten av noll.

Edvin vill jobba med ungdomar

Vännäs Vännäsbon Edvin Winberg är en av studenterna på Polishögskolan i Umeå. Han går den tredje terminen och vill i framtiden specificera sitt polisyrke på ungdomar.