Måndag 30 mars 2020

Västerbottningen

Foto: ARKIV/FREDRIK BJÄRNESAND

Folkrörelsearkiv satsar demokratiskt

Svenska Postkodstiftelsen stöttar Folkrörelsearkivet i Västerbotten med två miljoner kronor för projektet Det demokratiska arkivet.

Länet · Published jan 24, 2020 at 17:15

Stasningen Det demokratiska arkivet är en plattform för att tillgängliggöra arkiven för en bredare allmänhet och öka förståelsen, framtidstron och delaktigheten i samhällets utveckling.

Folkrörelsearkivets uppgift att samla in och förvara material från Västerbottens föreningar och folkrörelser.

I samlingar finns samlingar skapade på enskildas initiativ, med vardags- och personnära berättelser som en motvikt till offentlighetens arkiv.

Arkiv- och besökslokalerna finns i Umeå och Skellefteå.

Nytt hopp för bagarstuga

Vännäs Förslaget var att avslå medborgarförslaget om att bevara och renovera bagarstugan i Vännäs, men en enig kommunstyrelse bytte fot i frågan. "Nu finns det hopp", säger C-ledaren.

Pluggar hemifrån: "Det håller så länge det behövs"

Vindeln Jonna Karlsson från Vindeln är en av alla de gymnasieungdomar som studerar på distans. Hon ser både vissa fördelar med att plugga hemifrån, men också en rad nackdelar.