Onsdag 22 januari 2020

Västerbottningen

Bilden har inget med fastigheten i artikeln att göra. Foto: PEXELS

Förbud mot avlopp med vite

Nordmaling · Published dec 6, 2019 at 13:15

Miljö- och hälsoskyddsenheten i Nordmalings kommun har vid inventering av enskilda avlopp enligt gällande plan utfärdat ett förbud mot avloppet från en fastighet nära kusten.

Fastigheten är ett permanentboende med vattentoalett och enkammarbrunn som leds ut i ett öppet dike.

Eftersom ingen ansökan om att installera nytt avlopp inkommit ufärdas nu ett förbud som förenas med ett vite på 100 000 kronor om inte anläggningen åtgärdas.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken och med hänvisning till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Kommunal oro för vägbelysning

Umeåregionen Trafikverket föreslås ta över ansvaret för kommunala belysningsstolpar på statliga vägar ute i kommunerna. Men kommunerna får först bekosta upprustningen. Alternativet är att de rivs.

Storskalig cidersatsning

Vännäsby Brännlands cider har sökt och beviljats drygt nio miljoner kronor i stöd för en storskalig satsning på en anläggning för äppelodling på tio hektar.