Lördag 29 februari 2020

Västerbottningen

Går vidare trots kritik

Länet · Published okt 18, 2019 at 06:15

Trots kritiken från Umeåregionernas kommuner, Region Västerbotten och länsstyrelsen väljer Trafikverket att gå vidare med planerna på att sänka hastigheten på flera sträckor i länet. Det framkommer i en skrivelse till remissinstanserna.

Förslaget innebär en sänkning från 90 till 80 kilometer i timmen. Ärendet går nu vidare för juridisk granskning och beslutet väntas i slutet av oktober.

På VK Bloggen skriver Anders Ågren (M), kommunalråd i Umeå kommun, att han beklagar beskedet. "Vi har långa avstånd i Västerbotten, och sänker man hastigheten på de stora vägarna ytterligare skadar det tillgängligheten i länet. Att Trafikverket går vidare med detta förslag är mycket olyckligt", skriver han.

Delade åsikter om etableringar av vindkraft

Vindeln Frågan om två stora vindparker utanför Ramsele och Åmsele möts med både påhejande och skepsis.