Fredag 14 december 2018

Västerbottningen

Mats Caldeborg och Katrin Zackrisson Caldeborg driver Konsthall Norra Kvarken på sin gård i Järnäsklubb. "Den här tiden kan man behöva, för att mötas. För att resonera". Foto: ARKIV/JOSEFINA KANGASHARJU

Gör konst för naturen

Konsthall Norra Kvarken i Järnäsklubb har beviljats drygt en miljon kronor i projektbidrag till Konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar.

Järnäsklubb · Published dec 3, 2018 at 06:20

Det är Konstnärsnämndens regeringsuppdrag Kulturbryggan som beviljat Konsthall Norra Kvarken 1 030 000 kronor till för projektet Konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar.

”Här är naturens mindre invånare – som projekttiteln antyder – inte de avbildade, utan mottagare av konsten.”

Projektet ska bjuda in fyra konstnärer att göra konst med nämnda livsformer som målgrupp. ”Här måste man också fråga sig, inte bara vad konst är, utan om konst finns överhuvudtaget.”

Kulturbryggans strukturbidrag är en ny bidragsform som syftar till att öka möjligheterna för konstnärer att kunna verka i hela landet och bidra till att bygga upp infrastruktur för konst- och kulturproduktion på platser där den är bristfällig eller saknas.

Målet är att ge konstnärer jämbördiga förutsättningar att verka oavsett var i landet de bor. 14 av 115 ansökningar beviljades.

LN 91 klart för spel i Alltvåan

NORDMALING Trots att en match återstår i höstserien Hockeytvåan Norra B så har LN 91 redan kvitterat ut en biljett för spel i Alltvåan in på 2019. – Skönt och roligt att vi nått...

Trafikverket gör omtag om järnvägen i Sävar

Sävar Trafikverkets beslut om Norrbotniabanans dragning förbi Sävar skulle ha presenterats kring årsskiftet. Nu stoppas beslutet och Trafikverket inleder en ny utredning om...

Även Vindelns kommun vill ha virtuellt hälsorum

Vindeln Åtta platser i Västerbotten har fått virtuella hälsorum som ska överbrygga långa avstånd i glesbygd. Nu kan även Åmsele i Vindelns kommun stå på tur.