Torsdag 18 juli 2019

Västerbottningen

Mats Caldeborg och Katrin Zackrisson Caldeborg driver Konsthall Norra Kvarken på sin gård i Järnäsklubb. "Den här tiden kan man behöva, för att mötas. För att resonera". Foto: ARKIV/JOSEFINA KANGASHARJU

Gör konst för naturen

Konsthall Norra Kvarken i Järnäsklubb har beviljats drygt en miljon kronor i projektbidrag till Konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar.

Järnäsklubb · Published dec 3, 2018 at 06:20

Det är Konstnärsnämndens regeringsuppdrag Kulturbryggan som beviljat Konsthall Norra Kvarken 1 030 000 kronor till för projektet Konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar.

”Här är naturens mindre invånare – som projekttiteln antyder – inte de avbildade, utan mottagare av konsten.”

Projektet ska bjuda in fyra konstnärer att göra konst med nämnda livsformer som målgrupp. ”Här måste man också fråga sig, inte bara vad konst är, utan om konst finns överhuvudtaget.”

Kulturbryggans strukturbidrag är en ny bidragsform som syftar till att öka möjligheterna för konstnärer att kunna verka i hela landet och bidra till att bygga upp infrastruktur för konst- och kulturproduktion på platser där den är bristfällig eller saknas.

Målet är att ge konstnärer jämbördiga förutsättningar att verka oavsett var i landet de bor. 14 av 115 ansökningar beviljades.

Ulrika vill få fler att lära sig hjärt- lungräddning

Vindeln Under veckan höll ABF kurser i hjärt- och lungräddning i Vindeln. Sjuksköterskan Ulrika Lövgren menar att många har kunskaper om HLR, men att de är dåliga på att repetera dem.