Måndag 16 september 2019

Västerbottningen

Historiska skogsbränder

Sommarens skogsbränder var de mest omfattande i Sverige i modern tid.
– Det finns all anledning att ta klimatförändringar på allvar, säger Jakob Wernerman, operativ chef Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Sverige · Published okt 15, 2018 at 11:40

2014 utspelade sig en skogsbrand i Västmanland, då 13 800 hektar skog förstördes. Det var den enskilt största skogsbranden i Sverige sedan åtminstone 1950-talet, och rörde sig om en enstaka skogsbrand som uppstått genom oförsiktighet vid skogsmarkarbete under en högriskperiod.

Skogsbränderna sommaren 2018 var av en helt annan dignitet.

– Det som är så anmärkningsvärt i ett historiskt perspektiv är att bränderna sammantaget blev så stora (25-30 000 hektar totalt i främst Jämtland, Dalarna och Gävelborg, med den enskilt största på 9000-9500 hektar i Gävelborg), men också komplexiteten i utmaningen när vi hade så många bränder samtidigt, säger Wernerman och konstaterar att EU gav sitt största internationella stöd någonsin.

Bakgrunden var en extremt tidig, lång, varm och torr sommar.

– Under sommaren var i stora delar av landet brandrisknivåer långt över det normala, vissa dygn de högsta som någonsin uppmätts i Sverige, säger Wernerman.

Han syftar på brandindex som bland annat mäter lufttemperatur, torka, antändnings- samt spridningsrisk.

I rapporten Framtida perioder med hög risk för skogsbrand, publicerad av MSB 2013, har förändringar i brandrisksäsongens start, slut och längd, samt frekvensen och längden av högriskperioder, studerats.

Olika klimatscenarier har analyserats. Till grund ligger ett medelvärde av FN:s klimatpanels klimatscenerier perioden 2068-2097 jämfört med 1961-1990.

Slutsatsen är att i södra Sverige ökar brandrisksäsongens längd med cirka 50 dagar och i norra Sverige med 10-30 dagar. Den största förändringen är en tidigare start på brandrisksäsongen.

Flera kyrkor sparar och bevarar i länet

Länet Nu får Energimyndighetens projekt Spara & Bevara fortsatta medel för att främja utvecklingen av energieffektivisering i kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Döms efter tvist med kommunen

Brån En man döms för egenmäktigt förförande efter att han fraktat bort grus och vägmaterial från en väg i Brån.

Socialnämnden ska spara stort

Bjurholm Bjurholms kommun gjorde ett underskott på 14,9 miljoner kronor 2018. Nu väntar stora besparingar i flera verksamheter, bland annat inom socialnämnden som föreslås spara...

Ridhuskrisen: KS sa nej till ridklubbens nya avtal

Vindeln Under tisdagens kommunstyrelsemöte röstade majoriteten för att inte skriva på det föreslagna avtalet med fastighetsägaren.