Tisdag 22 oktober 2019

Västerbottningen

Foto: PIXABAY

Jämställdhet långt bort

Skogssektorn består av hela 80-85 procent män. De senaste åren har det skett positiva förändringar, men ännu är det långt kvar till jämställdhet.

Länet · Published jun 11, 2019 at 06:20

2011 tog regeringen och skogsbranschen fram en jämställdhetsstrategi, och det här hänt en hel del efter det. Skogsstyrelsens färska rapport ”Åtgärder för en jämställd skogssektor” visar att 12 av 16 indikationer visar på en förbättring, om man jämför 2009-2010 med 2017-2018.

– Det går åt rätt håll, även om förändringen inte är enormt stor, säger Elias Andersson, biträdande universitetslektor i skogliga landsbyggdsstudier på SLU.

Den tydligaste förändringen syns inom de skogliga utbildningarna, där andelen kvinnor som har antagits har ökat inom alla indikatorer.

Men skogssektorn domineras fortfarande av män. Och ju närmare kärnverksamheten man kommer, desto högre andel är män. Elias Andersson tror att det kan dröja cirka 10 år innan branschen är jämställd.

Vad innebär ojämställdheten?

– Den bidrar till exkludering av individer, tankar och värderingar, förklarar Elias Andersson. Kvinnor måste kontinuerligt bevisa sin kompetens för att bli tagna på allvar.

För att förbättra jämställdheten föreslår Skogsstyrelsen åtgärder inom tre områden. Inom utbildning fokuserar åtgärderna på bland annat ledning, mätning och uppföljning.

Inom arbetslivet handlar det om att skapa goda kulturer och en inkluderande arbetsmiljö. Här omfattas såväl ledning och styrning som ett ansvar för genusmedveten rekrytering. När det kommer till enskilt skogsägande förväntar sig Skogsstyrelsen samverkan, utbildning och inkludering för att ge kvinnor samma förutsättningar att vara aktiva skogsägare.

– Att jobba med jämställdhet har en gummibandseffekt – om man släpper frågorna återgår man till ursprungsläget. Om man ska lyckas göra en förändring krävs det ett uthålligt arbete.

Johan Söderling slutar som kommunalråd

Vännäs Den 29 februari nästa år lämnar Johan Söderling (S) sitt uppdrag som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Vännäs kommun.