Tisdag 4 augusti 2020

Västerbottningen

Knapp miljon mot ensamhet

SVERIGE · Published jul 2, 2020 at 06:15

Det finns en stor risk att personer över 70 års ålder isoleras. Problematiken var allvarlig redan innan coronapandemin, men har redan fördjupats och riskerar att förvärras ytterligare. Därför har regeringen beslutat att skjuta till 30 miljoner till landets kommuner, för att särskilt motverka konsekvenserna av isolering.

Av dessa 30 miljoner fördelas 842 858 kronor till Västerbottens län. Medlen kan användas till såväl tillgängliggörande av skyddade besöksrum, möjliggöra extra personal för att äldre och deras anhöriga ska kunna träffas utomhus, men också digitala lösningar.

Alger blommade tidigt i år

Umeåregionen Det varma och torra vädret i juni gynnade en tidig algblomning i Bottenviken och fjärdarna. Vissa algblomningar består av giftproducerande bakterier och kan vara skadliga för människor och djur.

Ny centrumplan överklagas

Vännäs Fastighetsbolaget Trophi som äger Ica-tomten överklagar den nyss fastställda centrumplanen till mark- och miljödomstolen. Trophi anser att planen får stora negativa konsekvenser.

Författare i Bjurholm efterlyser noveller

Bjurholm Skrivgruppen Skrivlyan i Bjurholm efterlyser bidrag till en novellantologi som har anknytning till orten. "Nu blir den äntligen av", säger författaren Louise Bonta.