Onsdag 19 december 2018

Västerbottningen

Kraftig minskning av nyföretagandet

Allt färre nya företag startas och i Västerbotten var minskningen nästan tre gånger så stor som det svenska genomsnittet.

Länet · Published okt 10, 2018 at 08:40

Under tredje kvartalet i år startades 234 nya företag i länet vilket innebär 17,3 procent färre jämfört med samma period 2017.

– De allra flesta nya jobb i Sverige skapas i små och medelstora företag. Deras betydelse för regional utveckling, tillväxt och välfärd får inte underskattas – nu måste den här trenden vändas, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Även i landet som helhet fortsatte nyföretagandet att minska även om det där enbart handlade om 6,3 procent.

– Det är avgörande för Sveriges framtid att fler startar, driver och utvecklar företag. Men livskraftiga företag uppstår inte ur tomma intet, utan är resultatet av ett klimat där många vill och vågar ta klivet och förverkliga sina idéer. Detta är utan tvekan en av de viktigaste uppgifterna för den nyvalda riksdagen att ta ett samlat grepp om, säger Boo Gunnarson.

Vännäs kommunbudget vänder uppåt mot plus

Vännäs Tidigare i höst var Vännäs kommun på väg att missa det budgeterade resultatet för 2018 Men strax före årsskiftet pekar prognosen uppåt igen.

Trafikverket gör omtag om järnvägen i Sävar

Sävar Trafikverkets beslut om Norrbotniabanans dragning förbi Sävar skulle ha presenterats kring årsskiftet. Nu stoppas beslutet och Trafikverket inleder en ny utredning om...