Tisdag 25 februari 2020

Västerbottningen

Västerbottens län har fått klimatbudget. Foto: PEXELS

Länet har fått klimatbudget

Västerbotten har fått en klimatbudget som är anpassad till de globala klimatmålen. Om sex år är koldioxidkvoten fylld med nuvarande utsläppstakt.

Länet · Published sep 19, 2019 at 11:30

Länsstyrelsen har av Uppsala universitet beställt en koldioxidbudget för Västerbottens län.

Den visar att om utsläppen av koldioxid fortsätter att vara lika höga som i dag kommer länets budget att ta slut om sex år. Efter det kan länet inte längre uppnå sina klimatmål, vilket innebär att den globala uppvärmningen ska begränsas till två grader.

Forskarna vid Uppsala universitet föreslår därför en årlig minskning med 16 procent av koldixidutsläppen i länet.

Länsstyrelsens syfte är att använda budgeten som ett forskningsbaserat diskussionsunderlag för att nå klimatmålen. Budgeten är inte beslutad i någon politisk instans.