Lördag 11 juli 2020

Västerbottningen

Länsbor positiva till klimatnytta

Länet · Published maj 28, 2020 at 06:15

71 procent tycker att vindkraftens klimatnytta ska vägas in vid beslut om vindkraft ska tillåtas eller inte. Det framgår av en Sifoundersökning, som presenteras av nätverket Vindkraftens klimatnytta. Även sju av riksdagspartierna är positiva till förslaget, enligt undersökningen. Kristdemokraterna har inte tagit ställning.

"Allt färre nya vindkraftsprojekt får tillstånd och allt för ofta får vindkraften stå tillbaka för andra intressen. Vi måste ta klimatkrisen på allvar och väga in vindkraftens stora klimatnytta när beslut fattas om nya vindparker", säger Anders Wijkman, ordförande för nätverket Vindkraftens klimatnytta, i ett pressmeddelande.

Dopp i Aborrtjärn

Abbortjärn Med 34 grader i luften, och rejält varm i vattnet också för den delen, testade tioårige Siri Malhed från Stockholm på att hoppa från treans trampolin vid badplatsen i Abbortjärn.