Torsdag 4 juni 2020

Västerbottningen

Länsbor vill minska klimatpåverkan i år

Länet ˇ Published apr 7, 2020 at 06:15

Sex av tio västerbottningar vill göra något för att minska sin klimatpåverkan i år, enligt en Sifoundersökning beställd av Ragn-Sells.

– Det är fantastiskt att så mångavästerbottningarvill förändra sin egen livsstil för att rädda klimatet, men om vi ska lyckas behöver hela samhället förändras. Då krävs ett enormt samarbete, så att företag, politiker och enskilda svenskar verkligen drar åt samma håll, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

För en enskild västerbottning behöver det däremot inte vara så svårt.

– Nästan hälften av utsläppen i världen kommer från vår konsumtion av vanliga vardagsvaror. Den goda nyheten är att vi kan minska den klimatpåverkan rejält genom att använda råvarorna många gånger, det som kallas cirkulär ekonomi, säger Niklas Holmgren, regionchef för Ragn-Sells i Västerbotten.

Intresset för att minska sin klimatpåverkan beror delvis på ålder – bland de yngsta vill 65 procent minska sin påverkan under året – men även i den äldsta målgruppen handlar det om över 50 procent.