Torsdag 5 december 2019

Västerbottningen

Lantmännen vill öka

Länet · Published nov 28, 2019 at 06:15

Enligt en ny rapport från Lantmännen är det möjligt att öka produktionen med 50 procent och samtidigt följa Parisavtalet. Omställningen ska ske innan år 2050 och rapporten identifierar elva olika områden att jobba med.

Bland åtgärderna som föreslås finns bland annat ökad digitalisering av jordbruket, så kallad precisionsodling, växtförädling och en övergång till fossilfritt bränsle.

Motion om skatepark får ja

Vännäs Medborgarförslagen om en skatepark i Vännäs kommun fick nej, men motionen bifölls.

Flera upplever hälsobesvär i lokalerna

Vännäs Ovanligt många medarbetare på vård- och omsorgsförvaltningens kontor i Vännäs upplever hälsobesvär i lokalerna. Nu undersöks byggnaden, men hittills har man inte funnit några alarmerande problem.