Lördag 21 september 2019

Västerbottningen

Lokala närvaron är framgångsrik

Det finns en gemensam nämnare bland de större företag som annonserar i Västerbottningen: närvaron i lokalsamhället.
– Skogen finns i tidningens bevakningsområden och skogen bygger samhällen, säger Ulrica Winberg-Jonsson, kommunikationschef på Norra Skogsägarna.

Umeåregionen · Published maj 24, 2019 at 14:20

Västerbottningen har varit i kontakt med ett antal större annonsörer som återkommande annonserar i tidningen, som alltså utkommer en gång per vecka i pappersformat men även ger ut bilagan Jord & Skog med ett antal nummer per år.

När man lyssnar på företagen och deras argumentering återkommer ständigt ett argument: den lokala närvaron och den lokala bevakningen.

Det är en utgångspunkt för Peter Lundström, vd och försäljningschef på NK Lundström i Tväråbäck.

– Färre och färre läser idag tidningar. Vi har resonerat logiskt kring annonsering, säger han.

– Vi upplever att vi får bra respons i Västerbottningen, som har sin grund på landsbygden där våra kunder, skogsägare, lever och verkar. Tidningen stämmer bra överens med vår profil, förklarar han.

Kent Johansson, vd på Johansson Maskin i Vännäsby, för ett liknande resonemang kring varför man annonserar i Västerbottningen.

– Vi upplever att tidningen speglar lokala händelser i reportage utanför Umeå och det är något som gynnar orten och det känns bra, säger han.

– Jag känner att vi har ett bra samarbete.

Ulrica Winberg-Jonsson, kommunikationschef Norra Skogsägarna, för ett resonemang kring skogsägarföreningen och Västerbottningen som har en gemensam nämnare: närvaron i lokalsamhället på landsbygden.

– Skogen finns i tidningens bevakningsområden och skogen bygger samhällen, tillför ekonomiska, sociala och hållbara värden, säger hon.

– Dessutom finns operatörerna på landsbygden där tidningen också finns, säger hon.

– Den lokala anknytningen och närvaron i lokalsamhället är viktig för skogsägarföreningen som öppnat två nya lokala kontor.

Ulrica Winberg-Jonsson lägger också till en annan aspekt med tidningen.

– Vi befinner oss i ett paradigmskifte som innebär att den yngre generationen är digital och läser tidningar på nätet, medan den äldre generationen är analog och fortfarande läser papperstidningen, säger hon.

– För Norra skogsägarna innebär det att använda både livrem och hängslen.

Göran Pettersson, Boströms Maskin och Traktor, beskriver den mediala utvecklingen under de 50 år som Boströms funnits på marknaden, sedan 1969.

– För 50 år sedan hade alla hushåll en dagstidning, så ser det inte ut idag, konstaterar han.

– Genom Västerbottningens Jord & Skog-tidningar når vi våra kunder, det är så vi selekterar vår annonsering.

– Vi använder oss också av sociala medier för att få ut vårt budskap, förklarar han.

Film fortsätter att locka i Vännäs

Vännäs Nu är det dags för en ny säsong för Filmstudion i Vännäs. "Vi har en trogen publik i dessa streamingtider".

Socialnämnd stänger boende

Bjurholm En majoritet i socialnämnden beslutade att stänga korttidsboendet Smörblomman i Bjurholm, för att spara 3,7 miljoner kronor.