Tisdag 22 oktober 2019

Västerbottningen

Många ADHD-diagnoser i länet

Länet · Published jun 18, 2019 at 06:15

2007 konstaterades 201 diagnoser av hyperaktivitetsstörningar – i första hand ADHD men även till exempel ADD – i Västerbotten och 2018 var det 2 728 diagnoser.

Det motsvarar delvis den utveckling av antalet diagnoser i hela landet under samma tid men Västerbotten har också gått från det län med tredje lägst andel hyperaktivitetsstörningar till det län med fjärde högsta andel.

– Kunskapen och medvetenheten har blivit bättre och i samband med det har man tillfört resurser till vården så att man kan utreda fler barn och vuxna, säger Peter Salmi till Nyhetsbyrån Siren.

Andelen diagnoser varierar mycket mellan länen och Socialstyrelsen undersöker frågan.

– Utredningen tittar på befolkningens sammansättning utifrån ärftliga och psykosociala riskfaktorer för adhd, skolans roll samt hälso- och sjukvårdens roll, säger Peter Salmi.

Johan Söderling slutar som kommunalråd

Vännäs Den 29 februari nästa år lämnar Johan Söderling (S) sitt uppdrag som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Vännäs kommun.