Måndag 1 juni 2020

Västerbottningen

Många extra stressade över distansundervisning

Sverige ˇ Published maj 14, 2020 at 06:15

I snart två månader har svenska gymnasieelever studerat på distans till följd av coronapandemin. Det har inneburit stora förändringar för både lärare och elever och innebär nya utmaningar för många, enligt en enkätundersökning som Sveriges Elevkårer genomfört.

– Det eleverna förmedlat i sina kommentarer är att det är tuffare att göra sin röst hörd under videosamtal i stor grupp och att skolorna inte vet hur de ska kunna ge prov på distans eftersom det är svårt att utesluta fusk. När de nationella proven också ställts in undrar många vilket underlag lärarna har för att sätta betyg, säger Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer.

37 procent svarar att de är osäkra på vad som förväntas av dem för att nå ett visst betyg under distansundervisningen.

Hur välanpassat hemmet är för att studera i skiljer sig också mycket från elev till elev.

– Många elever tvingas studera från sängen eftersom de saknar skrivbord i sina rum och störs av familjemedlemmar om de sitter i andra delar av hemmet. Självklart påverkar det studiemotivationen. En hel del upplever även att deras internetuppkoppling inte är tillräckligt bra vilket gör att de har svårt att hänga med, säger Ebba Kock.

Vård- och omsorg i Vännäs kan tvingas spara mer

Vännäs Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs beslutade för ett halvår sedan att spara 6,2 miljoner kronor. Nu kan nya besparingar vara på gång på grund av fortsatta underskott.

7-Mila vill växa

Vindeln/Robertsfors Trots bedrövligt väder körde 600 deltagare långloppsklassikern i våras. Nu görs en satsning på framtiden. "Vi har ju haft målet att komma upp i 1500 deltagare", säger 7-Milas ordförande.