Fredag 14 december 2018

Västerbottningen

För brevbärare, tidningsdistributörer, städare och fönsterputsare sker tre fjärdedelar av arbetsolyckorna utomhus under vintertid. Foto: PIXABAY

Många skadas i fallolyckor

SVERIGE · Published nov 28, 2018 at 06:15

Med kylan kommer halka och med halkan kommer fallskador och många av dem sker på arbetstid.

– 2 500 av fallolyckorna ute sker på väg till eller från arbetet. Mer än hälften av alla fallolyckor utomhus på arbetet inträffar november till februari, där ungefär 30 procent av fallen leder till mer än 30 dagars sjukfrånvaro eller medicinsk invaliditet, säger Therese Ljung, analytiker på AFA Försäkring.

De hårdast drabbade yrkesgrupperna är undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter och yrkesförare.

Förutom att se sig för när man går är det också möjligt att minska risken för allvarliga skador genom att lära sig falla rätt, något AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet tagit fasta på i sitt projekt för att lära ut just det.

– Syftet med projektet är att öka fallkompetensen i arbetslivet. Med rätt teknik vid fallet minskar risken att skadas. Fallkompetensen kan även minska rädslan att falla, vilket i sin tur kan leda till mer avspända muskler och mindre fallbenägenhet, säger Anna-Mia Olofsson, projektledare på AFA Försäkring.

LN 91 klart för spel i Alltvåan

NORDMALING Trots att en match återstår i höstserien Hockeytvåan Norra B så har LN 91 redan kvitterat ut en biljett för spel i Alltvåan in på 2019. – Skönt och roligt att vi nått...

Trafikverket gör omtag om järnvägen i Sävar

Sävar Trafikverkets beslut om Norrbotniabanans dragning förbi Sävar skulle ha presenterats kring årsskiftet. Nu stoppas beslutet och Trafikverket inleder en ny utredning om...

Även Vindelns kommun vill ha virtuellt hälsorum

Vindeln Åtta platser i Västerbotten har fått virtuella hälsorum som ska överbrygga långa avstånd i glesbygd. Nu kan även Åmsele i Vindelns kommun stå på tur.