Tisdag 7 juli 2020

Västerbottningen

Foto: REGION VÄSTERBOTTEN

Mer provtagning – men inga antikroppstester för länets allmänhet

Länet · Published jun 24, 2020 at 15:50

Det blir ingen antikroppstestning för allmänheten under sommarmånaderna juni, juli och augusti i Västerbotten.

– Istället prioriterar vi att ge fler invånare med symtom provtagning för att upptäcka en pågående infektion. Provet tas i näsan med en pinne som fångar upp virus och bakterier. Även den som har milda symtom på covid-19 kan kontakta sin hälsocentral eller sjukstuga för att lämna prov efter bedömning av vårdpersonal, berättar Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Svar på ett sådant prov kommer oftast inom två dagar, enligt Region Västerbotten.

Smittoläget i länet ser ut att vara fortsatt stabilt och allt färre vårdas på sjukhus.

– Sedan den 10 april har antalet inneliggande patienter minskat och vi har idag en stabil situation i vårt län både vad gäller smittade personer och hur många som behöver vård. Med det sagt är det fortsatt viktigt att följa råden och tillsammans bromsa smittan för att på sikt kunna återgå till en normal situation, säger Gunilla Persson.

Fler elever på gymnasiet läser upp betygen

Umeåregionen Fler gymnasieelever väljer att läsa upp sina betyg på Dragonskolans sommarskola i år jämfört med tidigare somrar, enligt skolledningen.

Dopp i Aborrtjärn

Abbortjärn Med 34 grader i luften, och rejält varm i vattnet också för den delen, testade tioårige Siri Malhed från Stockholm på att hoppa från treans trampolin vid badplatsen i Abbortjärn.