Söndag 26 januari 2020

Västerbottningen

Misstänkt grov misshandel i Nordmaling

En 60-årig man, hemmahörande i en av Umeåregionens kranskommuner, sitter på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel i nära relation. Misshandeln begicks i Nordmaling.

Nordmaling · Published jan 10, 2020 at 15:10

Petra Lundberg, förundersökningsledare vid enheten som handlägger brott i nära relationer på Åklagarkammaren i Umeå, är med hänsyn till rådande förundersökningssekretess sparsam med information om vilken gärning som föranlett häktningen.

– Jag kan inte lämna ut mer information än att brottet är begånget i Nordmaling och rör sig om en grov misshandel i nära relation, säger Lundberg.

– Utredningen kommer att fortgå genom förhör med målsägande men även personer i närheten. Jag har även begärt in rättsintyg och en brottsplatsundersökning är gjord, säger hon.

Häktningsframställan gjordes av en jouråklagare vid Lycksele tingsrätt den 4 januari. Häktningsframställan gällde ursprungligen misstanke om synnerligen grov misshandel, vilket av tingsrätten bedömdes som grov misshandel.

Häktningen överklagades till Hovrätten, som avslog den misstänktes begäran.

– Nu inväntar jag resultatet av undersökningarna och förhören, sedan tar jag ställning till om det blir ett åtal, säger Petra Lundberg.

Åtal ska vara väckt senast den 17 januari.

Svår film drar ingen publik

Åmsele Svensk film gjorde ett rekorddåligt år 2019. På biografen i Åmsele förklarar man nedgången med att det har saknats publikfriande svenska filmer.