Torsdag 2 juli 2020

Västerbottningen

Misstänkt grov misshandel i Nordmaling

En 60-årig man, hemmahörande i en av Umeåregionens kranskommuner, sitter på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel i nära relation. Misshandeln begicks i Nordmaling.

Nordmaling · Published jan 10, 2020 at 15:10

Petra Lundberg, förundersökningsledare vid enheten som handlägger brott i nära relationer på Åklagarkammaren i Umeå, är med hänsyn till rådande förundersökningssekretess sparsam med information om vilken gärning som föranlett häktningen.

– Jag kan inte lämna ut mer information än att brottet är begånget i Nordmaling och rör sig om en grov misshandel i nära relation, säger Lundberg.

– Utredningen kommer att fortgå genom förhör med målsägande men även personer i närheten. Jag har även begärt in rättsintyg och en brottsplatsundersökning är gjord, säger hon.

Häktningsframställan gjordes av en jouråklagare vid Lycksele tingsrätt den 4 januari. Häktningsframställan gällde ursprungligen misstanke om synnerligen grov misshandel, vilket av tingsrätten bedömdes som grov misshandel.

Häktningen överklagades till Hovrätten, som avslog den misstänktes begäran.

– Nu inväntar jag resultatet av undersökningarna och förhören, sedan tar jag ställning till om det blir ett åtal, säger Petra Lundberg.

Åtal ska vara väckt senast den 17 januari.

Stor brandfara i markerna

Umeåregionen Sedan en vecka råder skärpt eldningsförbud i samtliga 15 kommuner i Västerbotten. En nödvändig åtgärd eftersom det är mycket torrt i markerna.

Ortsbor gläds över vägdom

Sörnjöle En ny dom i mark- och miljödomstolen öppnar för att bilägga en långvarig strid om en vägsträcka mellan Hörnefors och Sörmjöle."Vi är ju jätteglada", säger ordförande för samfällighetsföreningen.

Haglund i möte med Sis om Renforsens behandlingshem

Vindeln Under förra veckan träffade Vindelns kommunalråd Mathias Haglund (S) Statens institutionsstyrelse för att diskutera framtiden för Renforsens behandlingshem.